Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza chování konstrukce trativodu z hlediska odvodnění 

  Navrátil, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016-01-28)
  Příspěvek popisuje konstrukci zkušebního zařízení, které bylo vytvořeno za účelem zjištění chování a faktorů ovlivňujících trativodní konstrukci z hlediska odvodnění. Dále zjednodušeně popisuje způsob simulace umělého deště ...
 • Posouzení návrhu sanace tělesa železničního násypu 

  Vašina, Adam
  Součástí projektu „Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou“ je sanace nevyhovujícího železničního náspu na trati Brno-Havlíčkův Brod. Předmětem práce je posouzení sanačních opatření v programu Plaxis 2D a seznámení se se ...
 • Systémové zpracování studie konstrukce trativodu 

  Navrátil, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015-01-29)
  Aby při návrhu konstrukce trativodu nedošlo k promísení zásypu trativodní rýhy s materiálem zemního tělesa a konstrukční vrstvy, musí být dle předpisu SŽDC S4 Železniční spodek splněno filtrační kritérium. Článek se zabývá ...
 • Využití geosyntetik v silničním stavitelství 

  Kolková, Nela
  Bakalářská práce představuje materiál používaný pro výrobu geosyntetik, jednotlivé druhy běžně používaných geosyntetik a popisuje jejich specifické funkce a vlastnosti. Dále přibližuje procesy aplikace geosyntetik a typické ...