Now showing items 1-2 of 2

  • Ovládání pozemního robota gesty 

    Chlud, Michal
    Bakalářská práce popisuje hlavní metody, které slouží k úspěšnému rozpoznání gest ruky pomocí běžné RGB kamery. Zabývá se jednotlivými kroky, které vedou ke klasifikaci ruky ve videosekvenci jako je segmentace vstupního ...
  • Prohlížeč fotografií s Leap Motion 

    Sanitrák, Michal
    Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit aplikaci prohlížeče fotografií, který je možno ovládat pomocí gest rukou s využitím senzoru Leap Motion. Aplikace byla implementována v programovacím jazyce Java s ...