Now showing items 1-15 of 15

 • Aktivní protéza ruky 

  Brenner, Maximilian
  BACKGROUND: Based on mainly vascular diseases and traumatic injuries, around 40,000 upper limb amputations are performed annually worldwide. The affected persons are strongly impaired in their physical abilities by such ...
 • Hra s ovládáním pomocí gest ruky 

  Kartous, Petr
  Tato práce je zaměřena na ovládání her pomocí gest ruky. Stěžejní částí práce je segmentace obrazu a detekce ruky v obraze. Pro segmentaci obrazu jsou použity techniky detekce kůže a odečítání pozadí s adaptivním modelem ...
 • Inteligentní ovládání pohybem ruky 

  Apjar, Martin
  Táto práca sa zaoberá zhotovením zariadenia vhodného na snímanie gest ľudskej ruky, výberom vhodných senzorov, tvorbou obslužného softvéru a návrhom komunikácie. Zariadenie funguje na báze Arduino dosky s mikroprocesorom ...
 • Kreslení ve 3D pomocí Leap Motion 

  Semerák, Jakub
  Cílem této práce bylo vytvoření jednoduché aplikace pro 3D kreslení pomocí senzoru Leap Motion. Na této aplikaci byla testována efektivita interakce s rozhraním gesty oproti interakci kombinované s klávesou. Testováním ...
 • Ovládání aplikace pomocí gest 

  Lengál, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá ovládáním aplikace pro 3D modelování pomocí senzoru Microsoft Kinect. Hlavním cílem je prozkoumat možnosti a vhodnost tohoto senzoru pro rozpoznávání gest a jejich následné využití při ...
 • Ovládání počítače gestem ruky 

  Matějíčka, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá ovládáním počítače pomocí jednoduchých gest ruky. Je zde popsán princip rozpoznávání ruky pomocí barvy pokožky, zpracování a klasifikace gest rukou. Součástí práce je implementace aplikace pro ...
 • Ovládání počítače gesty 

  Chaloupka, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci jednoduchého rozhraní pro rozpoznávání gest rukou. Rozhraní slouží jako rozšíření aktuálních ovládacích prvků. Pro segmentaci gest je použit model barvy kůže, pro ...
 • Ovládání počítače pomocí gest 

  Charvát, Jaroslav
  Diplomová práce "Ovládání počítače pomocí gest" zpracovává teoretické poznatky z oblasti problematiky počítačového vidění, rozpoznávání gest a podrobněji popisuje jednotlivé metody, použité k vývoji programu. Praktickou ...
 • Ovládání pozemního robota gesty 

  Chlud, Michal
  Bakalářská práce popisuje hlavní metody, které slouží k úspěšnému rozpoznání gest ruky pomocí běžné RGB kamery. Zabývá se jednotlivými kroky, které vedou ke klasifikaci ruky ve videosekvenci jako je segmentace vstupního ...
 • Počítačové vidění a detekce gest rukou a prstů 

  Bravenec, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na detekci a rozpoznání gest rukou a prstů ve statických obrazech i video sekvencích. Práce obsahuje shrnutí několika různých přístupů k samotné detekci a také jejich výhody i nevýhody. V práci ...
 • Promítané uživatelské rozhraní - karetní hra 

  Brestič, Tomáš
  Ve snaze o zvýšení intuitivnosti používání počítače jsou zkoumány možnosti nahrazení nutnosti práce se vstupními zařízeními uplatněním gest k jeho ovládání a stále častěji se objevují pokusy o realizaci tohoto přístupu. ...
 • Rozpoznání gest ruky v obrazu 

  Mráz, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním jednoduchých statických gest ruky za účelem ovládání počítače. Úvodní část práce je věnována teoretickému přehledu metod používaných pro nalezení ruky v obraze. Dále pak jsou ...
 • Sledování rozhodčího včetně gest při Agility 

  Palata, Petr
  Tato práce se zabývá možností implementace sledování rozhodčího včetně jeho gest ve sportu agility. Začátek práce je věnován krátkému úvodu ke sportu agility. Následně je na- vržen konceptuální systém, jehož prvky jsou ...
 • Uživatelské rozhraní s využitím mobilního zařízení a kamery 

  Jelínek, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem uživatelského rozhraní, které umožní ovládat mobilní zařízení bez použití rukou za pomocí kamery. Práce zahrnuje rešerši existujících řešení bezdotykového ovládání počítačových zařízení ...
 • VR interaktivní aplikace 

  Valenta, Marek
  Tento dokument se primárně zabývá popisem vývoje interaktivní aplikace pro virtuální realitu. Na začátku je popis historie VR, která sahá až do 19. století. Následuje popis zařízení, které se momentálně pro VR používají, ...