Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace vícepásmových antén v programu MATLAB 

    Žabokrtský, Michal
    Tématem této Bakalářské práce jsou optimalizace pomocí globálních metod a jejich implementace v programu MATLAB. Nejprve je rozebrána teorie planárních antén, způsob jejich použití a možnosti napájení. Dále je popsána ...