Now showing items 1-8 of 8

 • Bezsnímkové renderování 

  Najman, Pavel
  Cílem této práce je vytvoření jednoduchého raytraceru s pomocí knihovny IPP, který bude využívat techniku bezsnímkového renderování. První část práce je zaměřena na metodu sledování paprsku. V další části je rozebrána ...
 • Fotorealistické zobrazování metodou "Photon Mapping" 

  Lysek, Tomáš
  Tato práce se zabýva metodou photon mappingu. Nejprve byla naimplementována jednoduchá metoda photon mappingu a poté jeji progresivní varianta byla naimplementována na procesoru a grafické kartě. Po implementaci progressivní ...
 • Photon mapping 

  Nečas, Ondřej
  V rámci této práce byla provedena praktická implementace algoritmu photon mapping. Pro dosažení kvalitnějšího výstupu byly zkoumány některé základní a pokročilejší metody globálního osvětlení. Tyto náročné algoritmy jsou ...
 • Radiosita na GPU 

  Šabata, David
  Tato práce se zabývá výpočtem osvětlení scény pomocí metody zvané radiosita a její praktickou implementací v knihovnách OpenGL a OpenCL. Nejdříve budou popsány metody pro globální osvětlení s důrazem na radiositu a možnosti ...
 • Raytracing virtuálních grafických scén 

  Rypák, Andrej
  Práce se věnuje problematice zobrazování a metodami sledování paprsků, zejména nejstarší metodě raytracing. Kromě přiblížení historie algoritmů z této rodiny, přináší detailní popis fyzikálního modelu, nástrojů a technik ...
 • Realistické zobrazení budovy s proměnným osvětlením 

  Navrátil, Jan
  Tato práce je zaměřena na realistické zobrazení budov s proměnným osvětlením. Jsou zde ukázány metody, které správným nastavením vlastností světelných zdrojů umožní vytvořit jedinečný vzhled scény. Především se to týká ...
 • Řešení viditelnosti ve 3D scénách 

  Kyloušek, Josef
  Obsahem této bakalářské práce je teoretický popis algoritmu pro nepřímé osvětlení scény a jeho implementace. Funkčnost je demonstrována ve vzorové aplikaci. U získaných výsledků je porovnána jejich vizuální kvalita a časová ...
 • Voxel Cone Tracing 

  Pracuch, Michal
  Tato práce se zabývá výpočtem globálního osvětlení ve scéně pomocí metody Voxel Cone Tracing. Jejím základem je voxelizace scény z trojúhelníkové reprezentace. Voxelizace může být prováděna do plné pravidelné 3D mřížky ...