Now showing items 1-12 of 12

 • English as a Lingua Franca in Multinational Corporations: A Case Study of Everyday Communication 

  Ryzhkova, Vera
  Tato bakalářská práce vysvětluje problematiku anglického jazyka jako lingua franca a jeho využití v každodenní komunikaci v nadnárodních společnostech. Práce sestává z teoretické a praktické části. První část popisuje ...
 • Krajina těžby 

  Frič, Miloslav
  Krajina těžby je vizuální hra, která čerpá/vytěžuje velkoformátovou kresbu krajiny na plátně. Práce zkoumá limity závěsného obrazu pomoci videoprojekce a videokamery. Divák není limitován jasným myšlenkovým rámcem, ale ...
 • Logistické a výrobní areály - jaké vlastně jsou? 

  Štěpánek, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  Domácí logistický boom přinesl 3,61 milionu čtverečních metrů moderních skladovacích prostor. Rychlost, s jakou obklopují naše města, je závratná. Jsou zázemím pro fungování naší současné globální společnosti. Mají dopad ...
 • Návrh strategie rozvoje obchodních aktivit firmy v rámci evropského vnitřního trhu. 

  Heřmanová, Martina
  Stále více podniků se musí postavit výzvám mezinárodních trhů. Rozvoj hospodářství se v mnoha odvětvích už nedá zastavit. Pro trvalou existenci a úspěch podniku na trhu už není dostačující se pouze koncentrovat na národní ...
 • Organická soudobá architektura a bydlení 

  Čábelková Nahorniaková, Marcela
  Organická architektura je v dnešní době často používaným termínem především v souvislosti s odvážnou a experimentální formou. Přesná definice nebo rozdělení však stále chybí. Za zakladatele novodobé organické architektury ...
 • Organizační týmy: Propojení týmové diverzity, výkonnosti a spokojenosti 

  Senichev, Valery (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Diversity in the workplace is one of the biggest challenges in contemporary organisational studies. Understanding and effective management of diverse teams deserves greater concern in scientific ...
 • Postavení a role expatriotů ve vybraných organizacích 

  Holeksa, Rostislav
  Diplomová práce zkoumá situaci zaměstnávání cizinců v ČR, pracovní, osobní a rodinnou oblast expatriotů, život v komunitě a další vlivy působící na integraci expatriotů. V teoretické části jsou přehledně shrnuty základní ...
 • Proč se zabývat moderními logistickými a výrobními areály? 

  Štěpánek, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Domácí logistický boom přinesl 3,61 milionu čtverečních metrů moderních skladovacích prostor. Jsou zázemím pro fungování naší současné globální společnosti. Zároveň jsou zátěží pro krajinu, kterou se snažíme chránit. Jak ...
 • The Relevance of “Born Global” Definition in the Research Process 

  Vaivode, Irena; Sceulovs, Deniss (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-12)
  Purpose of the article: The purpose is to create a new definition of a Born Global (BG) company, more relevant to contemporary global business situation. BG companies are the phenomenon which contributes to national economic ...
 • Transformace Litevského finančního systému v kontextu globalizace 

  Balkevicius, Arturas (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-06)
  Purpose of the article: The purpose of the article is to discuss the transformation of the Lithuania finance system in the context of globalization. Exploring the interdependence between the financial system and the economy, ...
 • Udělej si sám 

  Velebová, Leona
  Ve svých obrazech se zabývám fenoménem českého kutilství v období normalizace a jeho přeměny do současného DIY šířícího se po internetu. Tato dvě období ve svých obrazech konfrontuji, vzájemně doplňuji, ale i lehce ironizuji ...
 • Vliv specializace na strukturu měst, venkovského osídlení a krajiny 

  Štěpánek, Martin
  Specializace a koncentrace lidských činností je fenomén, který provází vývoj lidského osídlení od samotného počátku. Zatímco v jiných vědeckých oborech je důkladně probraným tématem, vztah specializace, urbanismu a ...