Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostická analýza hlasu 

    Sala, Pavel
    Cílem práce bylo vytvořit přehledovou studii informačních zdrojů zabývajících se diagnostickou analýzou hlasu. Dalším krokem bylo naprogramování vybraných metod pro odhad hlasivkových pulzů. Posledním krokem bylo vyhodnocení ...
  • Výpočtové modelování interakce kmitajících hlasivek s proudem vzduchu 

    Pavlica, Ondřej
    Práce se zabývá vytvořením výpočtového modelu funkce lidských hlasivek. Algoritmus výpočtu zahrnuje interakci hlasivek s proudem vzduchu. Součástí práce jsou modální analýzy strukturního a akustického prostředí, rešeržní ...