Now showing items 1-6 of 6

 • Dřevěná rozhledna 

  Lecián, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením nosné konstrukce dřevěné rozhledny na kopci Hostýn. Tvar konstrukce je velmi blízký rotačnímu hyperboloidu. Půdorysný tvar rozhledny je pravidelný osmiúhelník, jehož ...
 • Návrh dřevěné konstrukce zastřešení nádraží v Brně 

  Sikorová, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce zastřešení nádraží v Brně. Příčnou vazbou je trojkloubový příhradový oblouk z lepeného lamelového dřeva o rozpětí L=70,0m a výšce h=11,7m. Oblouky jsou kloubově ...
 • Přístřešek v areálu parku 

  Svršek, Josef
  Tématem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce přístřešku v parku města Hranice na Moravě. Nosná konstrukce je navržena z dřevěných lepených lamelových nosníků pevnostní třídy GL24h. Jedná se konstrukci tvaru kopule, ...
 • Technické muzeum v Olomouci 

  Gelová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce vícepodlažní budovy technického muzea v Olomouci. Jedná se o dřevostavbu z lepeného lamelového dřeva o pevnostech Gl24h a Gl32h. Jde o komplex šesti na sebe navazujících ...
 • Zastřešení sportovního objektu 

  Janás, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a posouzením střešní konstrukce plaveckého bazénu. Hlavní nosný prvek je dřevěný parabolický nosník o rozpětí 40 m a vzepětí 6m, kloubově uložen pomocí čepového spoje. Tuhost konstrukce je zajištěna ...
 • Zastřešení víceúčelové haly v Lipníku 

  Gelová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce zastřešení víceúčelové haly v Lipníku v různých materiálových variantách – dřevo, ocel. Příčnou vazbou jsou dvoukloubové / trojkloubové , příhradové / plnostěnné ...