Now showing items 1-10 of 10

 • Design golfového vozíku 

  Wenglorz, Marek
  V této diplomové práci se zabývám návrhem golfového vozíku pro přepravu dvou hráčů po golfových hřištích. Po stránce designérské jsem chtěl docílit inovativního vzhledu a tím se odlišit od stávající produkce. Svou koncepcí ...
 • Design golfového vozíku 

  Drápalová, Jana
  Hlavním přínosem této práce je nový pohled na designové zpracování golfového vozíku pro 2 hráče. Cílem je vytvořit vozík, který bude inovativní ve svém provedení, ale zachovávající všechny nutné technické, ergonomické, ...
 • Design robotického sběrače golfových míčků 

  Myška, Miroslav
  Cílem diplomové práce je vytvořit robotický sběrač golfových míčků a dobíjecí stanici, tedy systém, který automatizuje proces sběru míčů na golfových cvičných plochách. Robot nahradí lidskou manuální činnost ve sběru a ...
 • Oceňování golfových hřišť s ověřením možností aplikace Naegeliho metody třídy polohy 

  Puchýř, Bohumil
  Předmětem této diplomové práce je oceňování golfových hřišť s ověřením možnosti aplikace Naegeliho metody třídy poloh. Součástí řešení je popsání jednotlivých objektů nacházejících se na golfových hřištích, používaných pro ...
 • Podnikatelský plán pro založení vlastní firmy specializující se na prodej golfových míčků v České republice prostřednictvím e-commerce 

  Nykl, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení firmy specializující se na prodej golfových míčků v České republice formou e-commerce. Práce postupuje od vymezení základních pojmů v teoretické části, ...
 • Podnikatelský záměr na založení podnikatelského subjektu zabývajícího se budováním tréninkových golfových ploch 

  Procházka, Vladimír
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh podnikatelského plánu na založení podnikatelského subjektu zabývajícího se budováním tréninkových golfových ploch. Na základě získaných poznatků, provedených analýz a teoretických ...
 • Pozice objektu ze soustavy kamer 

  Dostál, Radek
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí pozice golfového míčku ze soustavy kamer, která bude použita v rámci vývoje golfového simulátoru. Systém využívá fotogrametrické kalibrace a triangulačního algoritmu pro získání souřadnic ...
 • Příprava velkoplošné investice pro sport a rekreaci 

  Hanke, Václav
  Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti areálu golfového hřiště ve městě Mikulov. Vypracovaná studie bude použita jako podklad pro případné jednání s potencionálním investorem. Součástí práce je sestavení ...
 • Simulace a vizualizace letu golfového míče 

  Opletal, Petr
  Práce se zabývá simulací a vizualizací letu golfového míče. Výsledná aplikace byla implementována s využitím enginu Unity a fyzikální knihovny PhysX. Aplikace obsahuje implementaci základní golfové aerodynamiky a pokročilou ...
 • Simulace reálné trajektorie golfového míčku z videa 

  Hlobil, Marek
  Práce se bude zabývat simulací letu golfového míčku na základě videozáznamu. V práci bude popsán způsob, jakým lze na základě prvních několika nalezených bodů trajektorie míčku zjistit její zbytek až po bod dopadu. Pro ...