Now showing items 1-9 of 9

 • Kontinuální elevátor pro přepravu zboží 

  Zálešák, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou stávající dopravy kusových výrobků a návrhem lepšího koncepčního řešení kontinuálního elevátoru, s připevněným úsekem válečkové a gravitační tratě. Tento druh dopravníku je určený ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob ve firmě TART, s.r.o. 

  Nezdařilová, Jana
  Předmětem této diplomové práce je analýza způsobu řízení zásob ve společnosti TART, s. r. o. První část práce je změřena na teoretické poznatky z oblasti zásob, jejich řízení a skladování. V druhé části analyzuji zásoby ...
 • Návrh řešení dvojí kvality potravin pomocí technologie Blockchain 

  Kopec, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom nasadenia a princípu fungovania systému za- loenom na technológií blockchain, ktor by iastone eliminoval problém dvojitej kvality potravín v EÚ. Teoretická as je zameraná na vysvetlenie ...
 • Optimální model Internetového obchodu 

  Brožová, Zdeňka
  Tématem předložené bakalářské práce je ,,Optimální model elektronického obchodu“ a jeho návrh. V práci uvádím postupný vznik a historii internetu. Dále se zabývám postupem a průběhem elektronického obchodování, jeho výhodami ...
 • Podpora výuky systémů pro ochranu zboží 

  Danišík, Milan
  Předložená práce se zaobírá systémy na ochranu zboží. Práce je zaměřená na elektronické systémy na ochranu zboží, které jsou v zahraniční literatuře označované zkratkou EAS (electronic article surveillance). Cílem práce ...
 • Účtování o zásobách 

  Jochová, Eva
  Cílem této práce bylo navrhnout řešení, které by umožnilo zrychlení účtování materiálu v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s., přičemž byla navržena dvě možná řešení. Prvním návrhem bylo zavedení samostatného ...
 • Účtování o zásobách zboží 

  Liptáková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá účtováním o zásobách zboží. Obsahuje základní informace o zásobách a jejich dělení a popisuje účtování konkrétních případů s nimi spojenými. Vysvětluje, a na základě praktického příkladu ...
 • Vnitropodnikové směrnice v Potraviny Kohout 

  Volráb, Vít
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic ve společnosti Potraviny Kohout. V první části obecně charakterizuje vnitropodnikové směrnice a s nimi související pojmy. Druhá část analyzuje současný ...
 • Vybudování efektivního elektronického obchodu pro malou firmu 

  Krejčík, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou elektronického obchodování a jeho možnou aplikací ve firmě Inteka Brno, spol. s r. o. Hlavním cílem této práce je praktické využití teoretických poznatků z oblasti elektronického ...