Now showing items 1-13 of 13

 • Metodika rozšíření konsolidačního celku 

  Zajičková, Ľubica
  Diplomová práca sa zaoberá metodikou rozšírenia konsolidačného celku. Národná úprava postupne preberá radu prvkov obsiahnutých v medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva, ale napriek tomu existuje rada rozdielov ...
 • Možnosti reklamy firmy na veletrzích 

  Budínská, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na propagaci firmy EXCON, a.s. na veletrzích. Obsahuje informace o analyzované firmě, o všeobecné reklamě a reklamách na veletrzích. Způsoby a ukázky propagace na veletrhu, možnosti jak ...
 • Návrh změny metody konsolidace u vybraného koncernu 

  Mrkvicová, Nikola
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se konsolidace účetní závěrky skupiny ZAPA beton. Práce obsahuje základní teoretická východiska vztahující se ke konsolidované účetní závěrce. Jsou zde uvedeny důležité ...
 • Návrh změny metody konsolidace u vybraného konsolidovaného celku 

  Čadová, Michaela
  Téma diplomové práce je konsolidace účetní závěrky. Práce obsahuje teoretická východiska, která se týkají problematiky konsolidace účetní závěrky, a tyto poznatky jsou potom zúročeny v části praktické. Analytická část se ...
 • Problematika ohodnocení vybraného podniku 

  Peloušek, Jiří
  Diplomová práce se věnuje problematice ohodnocování podniku a implementaci teoretických poznatků získaných pomocí různých metod do specifických podmínek akciové společnosti CS Expres, která se zabývá přepravou kusových ...
 • Rozšíření konsolidačního celku u vybraného koncernu 

  Štěpánová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidované účetní závěrky skupiny WOOD-FOREST GROUP a. s.. Na základě teoretických poznatků uvedených v první části práce je následně zhodnocen konsolidační celek a provedeny ...
 • Sestavení konsolidované účetní závěrky pro zvolený koncern 

  Pekárková, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidované účetní závěrky vybraného koncernu a zhodnocení vlivu rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci. První část práce obsahuje teoretická východiska pro ...
 • Sledování efektivity prostředků na marketing podniku 

  Štěpánek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na sledování efektivity prostředků na marketing a zvyšování hodnoty značky podniku. V teoretické části jsou popsány poznatky o problematice podniku, značky a její hodnoty. Dále pak navazuje výčet ...
 • Vykazování nehmotných aktiv podle české účetní legislativy a IFRS ve vybraných obchodních korporacích 

  Gonová, Lucia
  Diplomová práca je zameraná na vykazovanie nehmotných aktív podľa českej účtovnej legislatívy a Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva. Na základe komparácie vykazovania nehmotných aktív je uvedený vplyv rozdielnosti ...
 • Zákaznicky orientovaný marketing stavebního podniku 

  Slováček, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace stavební společnosti se zaměřením na tvorbu a chápání goodwill. Teoretická část práce popisuje základní pojmy z oblasti trhu, marketingu, goodwill a ...
 • Změna konsolidované účetní závěrky v důsledku změny velikosti podílu ve společnosti 

  Křenková, Vendula
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku konsolidované účetní závěrky, konkrétně na změnu metody konsolidace u konsolidačního celku Energie – stavební a báňská. Teoretická část vymezuje základní pojmy a způsoby výpočtů ...
 • Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí 

  Kulil, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Předmětem příspěvku je návrh způsobu ocenění zvláštních vlivů, které působí na cenu nemovitostí. Jedná se o návrh postupů pro praktické oceňování tohoto nehmotného majetku a jsou navrženy jeho definice. Zvláštními vlivy ...
 • Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí 

  Kulil, Vladimír
  Předmětem dizertační práce je návrh způsobu ocenění zvláštních vlivů, které působí na cenu nemovitostí. Jedná se o návrh postupů pro praktické oceňování tohoto nehmotného majetku a jsou navrženy jeho definice. Zvláštními ...