Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza vybraných nutričních parametrů v nových odrůdách angreštů 

  Nováková, Jana
  Diplomová práce se zabývá novými odrůdami angreštu. V teoretické části je angrešt charakterizován z biologického hlediska, co do obsahu zdraví prospěšných látek a z hlediska potravinářské technologie. Dále se teoretická ...
 • Antioxidační aktivita vybraných druhů drobného ovoce 

  Křenová, Alena
  Diplomová práce se zabývá stanovením celkové antioxidační aktivity červených a bílých angreštů a červených, bílých a černých rybízů. V teoretické části jsou shrnuty dostupné informace o drobném ovoci, přehled přírodních a ...
 • Charakterizace odrůd minoritního ovoce z hlediska využití v potravinářském průmyslu 

  Jurečková, Zuzana
  Závěrečná práce se zabývá jednou skupinou drobného ovoce, rodu Ribes tedy rybízem a angreštem. Posuzuje jejich fyzikální a chemické parametry s ohledem na možnost využití v těchto vlastností pro návrh nového typu výrobku ...
 • Elementární analýza různých odrůd angreštu 

  Nývltová, Barbora
  Tato bakalářská práce popisuje a zkoumá prvkovou analýzu několika nových odrůd červeného a zeleného angreštu. Teoretická část se zabývá popisem historie, taxonomií, pěstováním a také biologickými znaky angreštu. V další ...
 • Komplexní charakterizace plodů angreštu 

  Rodzíková, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek angreštu a jeho senzorickou analýzou se zaměřením na chutnost (flavour). V teoretické části je popsána zejména obecná charakteristika, biologické znaky ...
 • Prvková analýza různých druhů drobného ovoce 

  Štursa, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá prvkovou analýzou drobného ovoce rodu rybíz a rodu angrešt. Teoretická část je věnována botanickému popisu obou rodů, následně popisu nutričních vlastností jednotlivých analyzovaných prvků a ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraných typech ovoce 

  Rodzíková, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v méně známém bobulovém ovoci, angreštu – srstce obecné. V teoretické části je popsána hlavně obecná charakteristika, biologické znaky a vlastnosti ...
 • Stanovení vybraných nutričních parametrů v ovoci rostlinného rodu Ribes 

  Ledvina, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá zástupci drobného ovoce rostlinného rodu Ribes L. – rybízem, angreštem a jostou. Teoretická část uvádí historii a původ pěstování těchto zástupců, základní botanický popis jednotlivých druhů ...