Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh hydraulického okruhu pojezdu vibračního válce ASC 110 

    Novák, Martin
    Práce předkládá návrh nového konceptu hydraulického okruhu pojezdu tahačového vibračního válce ASC 110. Jako hlavní parametr pro návrh hydraulického okruhu byla zvolena maximální teoretická stoupavost stroje. Po zvolení ...