Now showing items 1-4 of 4

 • Hevlín – sídlo v krajině 

  Hajšmanová, Adéla
  Diplomová práce Vybité-nabité – nová energie pro celnici se zabývá návrhem areálu komunitního a kulturního centra reflektující specifika pohraničního venkovského regionu s přidruženou funkcí ubytování. Těžištěm práce je ...
 • Mobilní a webová aplikace pro sběr a analýzu graffiti 

  Kubiš, Matěj
  Práce se věnuje metodám sběru dat - fotografií ilegálních graffiti a řady metadat. Je součástí systému TagBust vyvíjeného za účelem prevence a vymáhání škod způsobených na majetku tímto druhem vandalismu. Velký důraz je ...
 • Mobilní aplikace pro detekci graffiti tagů 

  Chovaneček, Přemysl
  Práce se zaměřuje na rozpoznávání objektů v obraze za použití principů umělé inteligence. Řeší detekci podpisů autorů v oblasti umění zvané graffiti. Zabývá se základní problematikou této oblasti a dále poukazuje na použití ...
 • Vyhledávání graffiti tagů podle podobnosti 

  Semerák, Vojtěch
  Graffiti tag si lze představit jako podpis jeho autora. Tato práce zkoumá využití metod rozpoznávání podpisů v rámci prevence a potírání graffiti vandalismu. Taktéž jsou analyzovány rozdíly mezi podpisy a graffiti tagy.