Now showing items 1-12 of 12

 • Automatizované metody hledání chyb v překladačích 

  Müller, Petr
  Tato práce se zabývá aplikací metody fuzz testing k testování překladačů a interpretů. V první části pojednává o překladačích, optimalizacích a chybách typických pro optimalizující překladač. Analyzuje vhodnost metod ...
 • IDE for SCADA Development at CERN 

  Mareček, Matěj
  Cílem této magisterské práce je navrhnout a implementovat IDE (integrované vývojové prostředí), které zvýší efektivitu a bezpečnost vývoje pro SIMATIC WinCC Open Architecture. Tato práce je založena na výzkumu provedeném ...
 • Kombinovaná syntaktická analýza založená na gramatických systémech 

  Caha, Petr
  Tato práce se zabývá kombinovanou syntaktickou analýzou založenou na gramatických systémech. Zavádí klasické modifikované metody gramatických systémů. Nejprve budou teoreticky popsané a v další části implementované v ...
 • Konverze ASP do ASP.NET 

  Vilímek, Jan
  Cílem práce je implementovat aplikaci pro konverzi ASP stránek napsaných v jazyce VBScript na ASPX stránky a jazyk C#. Aplikace je vyvíjena na platformě .NET. Konverze stránek bude probíhat automaticky, cílový kód by se ...
 • Modelování a analýza v počítačové síti VUT 

  Kojecký, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástrojů pro vytvoření simulačního modelu počítačové sítě. Analýza sítě se provádí na základě konfiguračních souborů ze zapojených síťových zařízení. Dle požadavků simulace je ...
 • Obecné gramatiky: Normální formy a jejich aplikace 

  Klobučníková, Dominika
  Táto práca sa zaoberá problematikou obecných gramatík, normálnych foriem a ich aplikácií. Zameriava sa na kontextové gramatiky ako ich špeciálne prípady. Na základe analýzy tejto množiny bol navrhnutý algoritmus využívajúci ...
 • Paralelní hluboké zásobníkové automaty 

  Solár, Peter
  Tato práce představuje paralelní hluboké zásobníkové automaty jako paralelní verzi hlubokých zásobníkových automatů. Jsou založeny na pravidlech, podle kterých může automat provést expanzi současně až  n nejvýše položených ...
 • Programovací jazyk C 

  Kernighan, Brian W.; Ritchie, Dennis M. (Computer Press, 2006)
 • Synchronní formální systémy založené na gramatikách a převodnících 

  Horáček, Petr
  Tato disertační práce studuje synchronní formální systémy založené na gramatikách a převodnících a zkoumá jak jejich teoretické vlastnosti, tak i perspektivy praktických aplikací. Práce představuje nové koncepty a definice ...
 • Syntaktická analýza založená na gramatikách s rozptýleným kontextem 

  Horníček, Ondřej
  Tato práce se zabývá novými možnostmi překladu na základě pokročilých formálních modelů. Konkrétně využitím gramatik s rozptýleným kontextem v syntaktické analýze. Byl vytvořen kontextový jazyk, na kterém jsou porovnávány ...
 • Syntaktická analýza založená na stavových gramatikách 

  Svatý, Lukáš
  V této bakalářské práci je zaveden syntaxí řízený překlad za pomocí stavových gramatik. Teoretická část práce je zaměřená na zavedení teoretických modelů potřebných pro pochopení syntaktické analýzy za pomocí stavových ...
 • Zásobníkové systémy a syntaktická analýza založená na nich 

  Křesťan, Zdeněk
  Tato práce je zaměřena na využití hlubokého zásobníkového automatu v syntaktické analýze, který svou sílou přesahuje sílu bezkontextových gramatik. Zavádí modifikaci algoritmu prediktivní syntaktické analýzy řízené LL ...