Now showing items 1-2 of 2

  • Dokumentace historických stavebních objektů 

    Polívková, Hana
    Cílem této bakalářské práce je zaměření zámecké sýpky ve Cvrčovicích. V práci je popsán postup zpracování. Úvodní část se zabývá lokalizací objektu a měřickými pracemi, dále je vylíčeno zpracování získaných dat a tvorba ...
  • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

    Broďák, Marek
    Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody pro provedení průzkumu ...