Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u rodinného domu v obci Hovězí 

    Kašpar, Radek
    Diplomová práce Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie u rodinného domu v obci Hovězí je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou popsány druhy obnovitelných zdrojů a možnosti čerpání dotačního programu ...
  • Návrh rozvoje strojírenské firmy 

    Sklenář, Martin
    Bakalářská práce je návrhem rozvoje firmy PBK ZK s.r.o. Projekt je zaměřen na možnost rozšíření výrobních kapacit, včetně posouzení možných variant jeho financování. Zabývá se tím, jestli má podnik nárok na čerpání dotace ...