Now showing items 1-2 of 2

  • Chráněná dílna - čerpání z Evropských sociálních fondů 

    Vajcíková, Simona
    Cílem diplomové práce je čerpání s dotací Evropského sociálního fondu na vytvoření „Chráňené dílny“ pro pomoc a podporu zaměstnanosti zdravotně postižených občanů. Z podnikatelské činnosti a analýz zaměstnávání zdravotňe ...
  • Návrh na zlepšení finančního hospodaření obecního úřadu 

    Kaufmannová, Jana
    Diplomová práce se zabývá hospodařením obce Libchavy v letech 2005-2007. Teoretická část shrnuje nejpodstatnější poznatky z oblasti fungování a hospodaření obce. Praktická část obsahuje analýzu stavu obecního hospodaření ...