Now showing items 1-2 of 2

  • Léčiva ve zdrojích pitné vody a možnosti jejich odstranění 

    Šíblová, Daniela
    Bakalářská práce se zabývá léčivy ve zdrojích pitné vody a jejich následným odstraněním. V první části práce je popsáno, jak se léčiva mohou dostat do povrchových vod, které mohou být zdrojem pro pitnou vodu. Dále jsou ...
  • Možnosti odstranění mikropolutantů vodárenskými procesy 

    Zdražilová, Alena
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou odstraňování mikropolutantů vodárenskými procesy. První část práce je zaměřena na charakteristiku jednotlivých mikropolutantů, možnosti jejich odstranění zkoumané v laboratorních ...