Now showing items 1-6 of 6

 • Impact of the grinding process on the granulometric properties of triclinic alite 

  Ravaszová, Simona; Dvořák, Karel (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Four major clinker minerals, alite, belite, tricalcium aluminate and tetracalcium aluminate ferrite are crucial for cement properties. This work deals with alite as the most important clinker minerals. Alite is affected ...
 • Opimalizace typů, granulometrie a tvaru jemných částic pro speciální betony 

  Jobánek, Jaromír
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci křivky zrnitosti použitím příměsí. K návrhu betonu výborných vlastností je často třeba dosáhnout vyšší hutnosti směsi, a to pomocí návrhu vhodné křivky zrnitosti. Také jsou ...
 • Optimalizace složení betonů mikropříměsemi. 

  Juříková, Denisa
  Cílem této práce je shrnutí poznatků vztahující se k využívání jemnozrnných příměsí v cementových kompozitech. Využitím těchto příměsí je možno dosáhnout extrémních vlastností, především vysokých pevností a trvanlivosti ...
 • Sledování melitelnosti slínkových minerálů 

  Červinková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá vlivem třech různých technologických procesů mletí na vlastnostech čistých slínkových minerálů. Cílem je synteticky připravit čisté slínkové minerály a sledovat vliv délky mlecího procesu a vliv ...
 • Studium možností efektivního využívání a aktivace aktivních příměsí do betonu 

  Mikhailova, Olesia
  Teoretická část práce popisuje jednotlivé příměsi, které se používají při nahrádě cementu. Také zde jsou shrnuty poznatky o vlivu granulomentrie, tvaru zrn a jemnosti mletí příměsí na hutnost cementové matrice. V praktické ...
 • Vliv jemnozrnných příměsí na charakter pórového systému betonu 

  Elfmarková, Veronika
  Literatura neposkytuje uspokojivou odpověď na to, jaká je velikost částic hrubé fáze nebo velikost částic v maltové části a to především pro dosažení optimální mezerovitosti betonu. Za účelem překonání nedostatků návrhových ...