Now showing items 1-7 of 7

 • Biologically active compounds contained in grape pomace 

  Vojáčková, Klára; Mlček, Jiří; Škrovánková, Soňa; Adámková, Anna; Adámek, Martin; Orsavová, Jana; Bučková, Martina; Fic, Vlastimil; Kouřimská, Lenka; Búran, Martin (HACCP Consulting, 2020-09-28)
  A healthy lifestyle and gastronomic trends based on traditional and local foods accompanied by waste-free technologies are currently in the primary focus. One of the raw materials with properties in alignment with such ...
 • Možnosti mikrobiální degradace a využití odpadů z potravinářských výrob 

  Illková, Kateřina
  Tato práce se zabývá problematikou mikrobiálních degradací odpadních materiálů potravinářského průmyslu. Problematika je orientována na produkci technologicky významných enzymů produkovaných mikroorganismy, které jsou ...
 • Parciální purifikace a charakterizace polygalakturonázy z Geotrichum candidum. 

  Jäger, Jakub
  Táto práca sa zaoberá možnosťami využitia mikrobiálnej degradácie hroznových výliskov ako hlavného odpadového materiálu z výroby vína na produkciu priemyselne významných enzýmov. Problematika je orientovaná na produkciu ...
 • Sensor Systems for Detecting Dough Properties Fortified with Grape Pomace and Mealworm Powders 

  Adámek, Martin; Adámková, Anna; Mlček, Jiří; Vojáčková, Klára; Faměra, Oldřich; Búran, Martin; Hlobilová, Veronika; Bučková, Martina; Baroň, Mojmír; Sochor, Jiří (MDPI, 2020-06-24)
  The present article dealt with the fortification of plain wheat flour by the addition of grape pomace flour and mealworm larvae powder, focusing on the mineral content and selected properties of the dough. The work also ...
 • Studium produkce PHB-HV bakterií Cupriavidus necator za využití hroznových výlisků jako uhlíkového zdroje 

  Jakešová, Michaela
  Předložená bakalářská práce se zabývá produkcí kopolymeru PHB-HV za využití bakterie Cupriavidus necator H16. Mikroorganismus byl nejdříve kultivován v Erlenmeyerových baňkách za využití čisté fruktózy jako uhlíkového ...
 • Využití druhotných surovin z výroby vína 

  Lajtman, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami využitia hroznových matolín a následne optimalizáciou extrakcie hroznových matolín. Teoretická časť sa zameriava na charakteristiku hrozna, chemické zloženie vína, výrobu vína a ...
 • Využití odpadů rostlinného původu 

  Habáníková, Kamila
  Tato práce popisuje vlastnosti a využití odpadů rostlinného původu, které vznikají při průmyslovém zpracování, a upřesňuje jejich složení. Kultivací určitých mikroorganismů na těchto materiálech jsou produkovány enzymy, ...