Now showing items 1-2 of 2

  • AOS: Nastroj pro analýzu grafu 

    Siebert, Martin
    Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať nástroj slúžiaci k analýze grafu tržných dát. Jednou z hlavných požiadaviek návrhu je jednoduchá modifikovateľnosť a udržiavateľnosť zdrojového kódu. Tento cieľ ...
  • Metody dolování v grafech a jejich využití v prostředí IS pro historiky 

    Kapavík, Radim
    Tato diplomová práce představuje návrh a implementaci webového informačního systému pro historiky (Elektronická encyklopedie historie) s datovým modelem založeným na sémantické síti a několika nástrojů umožňujících analýzy ...