Now showing items 1-3 of 3

 • Automatické rozvržení diagramů 

  Jezný, Lukáš
  Tato práce se zabývá automatickým rozvržením diagramů. V teoretické části jsou představeny možnosti, algoritmy a metriky pro automatické rozvržení diagramů. V praktické části jsou pak navrženy algoritmy pro automatické ...
 • Grafické znázornění směrovacích algoritmů 

  Pokorný, Martin
  Cílem této bakalářské práce je znázornit síť, např. počítačů či procesorů, a komunikaci v této síti. Síť může být znázorněna jako různé topologie, které je možné ručně upravit. Rozestavění a propojení uzlů je uloženo v ...
 • Zobrazování referencí .NET knihoven 

  Prajs, Karel
  Bakalářská práce řeší analýzu a grafické zobrazování referencí knihoven v .NET projektech. První část dokumentu je věnována rozboru teoretických možností s důrazem na použití reflexe pro analýzu referencí a model magnetických ...