Now showing items 1-1 of 1

  • Lehce rozšiřitelný grafový editor 

    Sysel, František
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací editoru grafů. Důraz je kladen na rozdělení celé aplikace do samostatných modulů, které je možno nahradit jinými moduly, či rozšířit aplikaci o nové moduly a tím doplnit ...