Now showing items 1-20 of 62

 • Analýza grafenových vrstev připravených metodou CVD pomocí rozptylu nízkoenergiových iontů 

  Bábík, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu vzorků grafenu rozptylem nízkoenergiových iontů (LEIS). Výroba grafenových vrstev byla prováděna metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD) na Ústavu fyzikálního inženýrství. ...
 • Analýza nanostruktur metodou ToF-LEIS 

  Duda, Radek
  Předložená práce pojednává o využití analytické metody TOF-LEIS v oblasti výzkumu nanostruktur. Touto metodou byl stanoven nový postup pro hloubkové profilování prvkového složení vzorku, který je založen na střídavém měření ...
 • Aplikace grafénové membrány v nanoelektronických zařízeních 

  Kormoš, Lukáš
  Táto diplomová práca je zameraná na aplikácie a výrobu grafénovej membrány z grafénu vyrobeného pomocov chemickej depozície z plynnej fáze. Teoretická časť sa zaoberá transportnými vlastnosťami grafénu a viacerými rozptylovými ...
 • Aplikace grafénu modifikovaného metodou FIB v oblasti senzorů relativní vlhkosti 

  Kormoš, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možným využitím grafénu v oblasti senzorov relatívnej vlhkosti. Pôsobenie vodnej pary na elektrické vlastnosti grafénu je charakterizované ako zmena odporu grafénovej vrstvy. Ďalej je skúmaný ...
 • Aplikace korelativní AFM/SEM mikroskopie 

  Hegrová, Veronika
  Tato práce se zabývá využitím korelativní sondové a elektronové mikroskopie. Měření bylo provedeno pomocí atomárního silového mikroskopu LiteScope navrženého speciálně ke kombinaci s elektronovými mikroskopy. Výhody ...
 • Aplikace KPM na povrchu grafén/Si modifikovaném metodou FIB 

  Konečný, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřená na aplikaci kelvinovské hrotové mikroskopie na grafenu připraveného metodou chemické depozice z plynné fáze. Teoretická část pojednává o kelvinovské hrotové mikroskopii, o metodě fokusovaného ...
 • Aplikace SPM při studiu a modifikaci ultratenkých vrstev Pt, Co a graphenu 

  Lišková, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá vytvářením velmi tenkých vrstev a jejich studiem především pomocí metod rastrovací sondové mikroskopie. Pulzní laserovou depozicí byly nanášeny ultratenké vrstvy Pt na Pt(111) a atomárně ...
 • Applications of Graphene at Microwave Frequencies 

  Bozzi, M.; Pierantoni, L.; Bellucci, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-09)
  In view to the epochal scenarios that nanotechnology discloses, nano-electronics has the potential to introduce a paradigm shift in electronic systems design similar to that of the transition from vacuum tubes to semiconductor ...
 • Characterization Of Electrical Properties Of Graphene-Based Materials On Mems Structures 

  Brodský, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This work presents characterization of basic electrical properties of graphene and graphene oxide. Graphene was prepared by chemical reduction of graphene oxide. The experimental part of this work describes the process of ...
 • Charakterizace elektrických vlastností grafenu na MEMS strukturách 

  Brodský, Jan
  Tato práce popisuje základní vlastnosti grafenu, možnosti jeho syntézy a charakterizace pomocí Ramanovy spektroskopie, dvoubodového a čtyřbodového měření a van der Pauwovy metody. V praktické části je popsán postup vytvoření ...
 • Chemorezistivní senzor plynů 

  Venkrbec, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou detekce plynů. Teoretická část je věnována principům a konstrukci chemických senzorů plynů, zejména pak chemorezistivních senzorů plynů, a to hlavně s aktivní vrstvou tvořenou polovodivými ...
 • CMOS kompatibilní piezoelektrický rezonátor s FET strukturou pro řízení vlastností grafenové monovrstvy 

  Gablech, Imrich
  Práce je zaměřena na výzkum nové struktury umožňující charakterizaci fyzikálních vlastností grafenu při přesně řízených podmínkách. Návrh spojuje MEMS piezoelektrický rezonátor spolu s Hall Bar/FET strukturou. Tento přístup ...
 • CVD grafenový sensor relativní vlhkosti měřený v atmosférických podmínkách a podmínkách vakua 

  Urbiš, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím grafenu jako sensoru plynu a vlivem hradlového na- pětí na změnu citlivosti sensoru. V první části jsou shrnuty poznatky, týkající se grafenu jako sensoru vodíku, kyslíku a vody. ...
 • Deposition of Tetracoordinate Co(II) Complex with Chalcone Ligands on Graphene 

  Hrubý, Jakub; Vavrečková, Šárka; Masaryk, Lukáš; Sojka, Antonín; Navarro Giraldo, Jorge Andres; Bartoš, Miroslav; Herchel, Radovan; Moncol, Ján; Nemec, Ivan; Neugebauer, Petr (MDPI, 2020-11-01)
  Studying the properties of complex molecules on surfaces is still mostly an unexplored research area because the deposition of the metal complexes has many pitfalls. Herein, we probed the possibility to produce surface ...
 • Depozice CaF2 ultratenkých vrstev na grafenový substrát 

  Caesar, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje přípravě a analýze ultratenkých vrstev CaF2 (fluoridu vápenatého). CaF2 byl deponován napařováním v podmínkách UHV za teploty substrátu v rozsahu 20 °C až 400 °C. Depozice probíhala na Si(111) ...
 • Depozice Ga a GaN nanostruktur na grafenový substrát 

  Hammerová, Veronika
  Tato diplomová práce se věnuje depozici Ga a GaN struktur na grafenový substrát vyrobený metodou mechanické exfoliace. Mechanická exfoliace byla provedena novou metodou použitím DGL Gel-Filmu s kineticky kontrolovanou ...
 • Depozice Ga a GaN nanostruktur na křemíkový a grafenový substrát 

  Mareš, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá studiem vlastností Ga a GaN nanostruktur na grafenu. Teoretická část této práce popisuje základní vlastnosti grafenu a GaN a problematiku jejich výroby s důrazem na důležitost Ga a GaN pro ...
 • Depozice Ga a GaN nanostruktur na vodíkem modifikovaný grafenový substrát 

  Bárdy, Stanislav
  V tejto práci sme sa venovali štúdiu gália na graféne. Depozície Ga boli vykonané použitím Molekulárnej zväzkovej epitaxie. Pozorovali sme Ramanovo zosilnenie a posun píkov spôsobený individuálnymi Ga ostrovčekmi. Simulácia ...
 • Depozice Ga a GaN ultratenkých vrstev na grafenový substrát 

  Dvořák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou grafenových vrstev pro depozice ultratenkých vrstev gallia a jeho nitridu. Grafenové substráty jsou připravovány metodou chemické depozice z plynné fáze ve vysokoteplotním reaktoru ...
 • Electrochemical Preparation Of Graphene Oxide For Lfp/Graphene Composites 

  Krejčí, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This work deals with issues of application of the graphene material in the field of electrochemical energy storage. It presents the essential way to synthetise graphene oxide material for enhanced electrodes. The general ...