Now showing items 1-1 of 1

  • Editor pasportizace VUT 

    Bierza, Daniel
    V této práci budu prezentovat problematiku pasportizace. Provedu analýzu současného stavu u budov VUT. Popíši možná řešení pasportizace VUT v budoucnosti. Zaměřím se na analýzu formátu "obr" pomocí reverzního inženýrství. ...