Now showing items 1-20 of 31

 • Ape Boards 

  Kvardová, Kateřina
  Ape Boards je moje vlastní nově vznikající značka, zabývající se výrobou snowboardů a kiteboardů. Pro tuto věc jsem navrhla výrazný logotyp, který má fungovat jako sjednocující prvek celé značky a jednotlivých designů ...
 • Archiv Bienále Brno 

  Roubalová, Petra
  Výsledek mé bakalářské práce lze rozdělit do tří částí. První je tedy průzkum vstupních dat Bienále Brno a vytvoření struktury vhodného obsahu. Druhá část je navržení vizuální podoby webu. V třetí části zpětně přehodnocuji ...
 • AsiMilovaní 

  Dufková, Kateřina
  Autorská kniha inspirovaná publikací Iva Možného "Rodina a společnost".Přestože se její téma může jevit někomu jako závažné, snažila jsem se udělat jednoduchý a něžný design, který dokáže na pultech knihkupectví zaujmout.
 • Caravan Club 

  Fišerová, Barbora
  Bakalářská práce přibližuje vývoj a proměny fenoménu organizovaného karavaningu na našem území od jeho počátků a rozmachu až po současnost. Z důvodu šíře zvoleného tématu v sledovaném období, od cca 70. let 20. století do ...
 • Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na identitu současných českých autorů 

  Šrámek, Jan
  Disertační práce Československá modernistická ilustrace 50. a 60. let 20. století a její vliv na identitu současných českých autorů se zabývá vlivem modernistické ilustrace 50. a 60. let na generaci současných tuzemských ...
 • Design a vývoj plug-in nástrojů 

  Bařák, Šimon
  Plug-in je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost. Obvykle využívá připraveného rozhraní aplikace zvaného API. Množství programů nabízí programátorům ...
 • Design jednotného vizuálního stylu výrobce traktorů. 

  Hopfingerová, Ivana
  Tato diplomová práce řeší jednotný vizuální styl výrobce traktorů. Pro tyto účely vzniká fiktivní společnost Haart. Snahou je zajistit jí tímto vizuálním stylem image seriózního podniku vyrábějícího kvalitní zemědělské ...
 • Dějiny hudby 

  Janeba, Jakub
  V knize Dějiny hudby se jednoduchým, uceleným způsobem čtenář dozví o hudbě skrz všechny epochy lidstva (od pravěku až po současnost). Kniha je ilustrovaná, aby bavila jak malé, tak i velké čtenáře, kteří ocení kvalitu ...
 • Koláž žije! 

  Soudková, Kateřina
  Výstup ateliérové části diplomové práce, re-design knihy Zůstaňte s námi (autor textu Marek Šindelka), navazuje na teoretickou část s názvem Koláž v současné české ilustraci a přináší praktické vyústění řešené problematiky. ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Blinková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a tvorbu internetové prezentace pro truhlářství pana Lubomíra Plocka, který sice v současné době své webové stránky má, nicméně nesplňují představy o správné elektronické propagaci. ...
 • Módní značka 

  Slanař, Karel
  Cílem této bakalářské práce bylo založení vlastní módní značky a vytvoření idey pro vlastní podnikání. Jako grafický designér ve velké míře spolupracuji s klientem, přičemž někdy vznikají i kompromisní situace. V této práci ...
 • Návrh internetových stránek 

  Rajkovič, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením realitného systému pre správu obsahu (Content Management System), jeho spojazdnením, vytvorením grackého návrhu a kompletnou konguráciou pre mešiu realitnú kanceláriu REALIMPEX ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kubala, Michal
  V této bakalářské práci je hlavním cílem návrh a realizace webových stránek pro obchodní společnost zabývající se hutními výrobky. Hlavním důvodem tvorby webových stránek je vytvořit novější webové stránky podle nejnovějších ...
 • Návrh internetových stránek 

  Dlasková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou webových stránek pro mateřskou školu. Cílem práce je vytvořit funkční dynamické stránky, které budou vystihovat charakter mateřské školy. Stránky budou sloužit převážně rodičům dětí.
 • Návrh internetových stránek 

  Sysalová, Hana
  Předmětem bakalářské práce je problematika tvorby firemních internetových stránek. První část je orientována na teoretickou oblast týkající se internetu, jeho služeb a funkcí a efektivity internetových stránek. V praktické ...
 • Návrh portálu distančních studií s podporou multimediálního průvodce 

  Bartáková, Kateřina
  Bakalářská práce popisuje návrh na novou grafickou podobu internetového portálu, který by měl sloužit jak současným, tak i potencionálním studentům distančních studií na Fakultě podnikatelské. Tato práce dále analyzuje ...
 • Oldřich Hutter - Monografie 

  Hutter, Lukáš
  Monografie - Oldřich Hutter je kniha mapující tvorbu mého otce, který se zabývá architekturou a designem nábytku z pohledu jeho syna. Je doplněna o rozhovory s jeho spolupracovníky a přáteli z břeclavské skupiny výtvarníků
 • Realizace autorského projektu: Role autora, kurátora, instituce, grafického designéra... 

  Štysová, Anna
  Autorská kniha Je to potřeba je kompilací rozhovorů ukazující možné profesní metodiky mezioborové spolupráce předních grafických designérů a kurátorů českého galerijním prostředí.
 • Rozhovory s grafickými designéry 

  Šafářová, Gabriela
  Náplň mé diplomové práce tvoří projekt s názvem Graphic Design Talks spočívající v pořizování video záznamů rozhovorů s výraznými osobnostmi české scény grafického designu. Zaměřila jsem se jsem na grafické designéry ...
 • Service Development 

  Suchý, Jan
  Bakalářská práce přibližuje vývoj digitálních produktů / služby v rámci dlouhodobého kolabo- rativního projektu, reagujícího na současné procesy a nástroje používané při tvorbě vizuálních výstupů (grafické a textové editory, ...