Now showing items 1-9 of 9

 • Anonymizace uživatelů při sběru dat o síťovém provozu 

  Hamár, Lukáš
  {Táto práca sa zaoberá anonymizáciou dát, ktoré by mohli viesť k odhaleniu identity koncových užívateľov v sieťovej prevádzke. Práca popisuje algoritmy, pomocou ktorých sú anonymizované jednotlivé častí dát a taktiež ...
 • Editor a manažer programů pro svařovací automaty 

  Ševčíková, Lenka
  Úkolem této práce je modernizovat a dotvořit grafické uživatelské prostředí pro barevný dotykový panel a naprogramovat funkce usnadňující uživatelům práci. Software je vyvíjen pro plazmové navařovací automaty vyráběné ...
 • Modelování parametrické arteriální vstupní funkce v perfúzním zobrazování 

  Černý, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je prostudovat tématiku v oblasti perfúzního zobrazování založené na dynamickém zobrazování s T1 kontrastem. Zaměření bylo především na úlohu arteriální vstupní funkce. Jsou popsány principy jevu ...
 • Servisní SW pro správu a nastavení zbraní 

  Fedor, Denis
  Táto práca sa zaoberá virtuálnym zbraňovým simulátorom SAVIT pre výcvik ozbrojených zložiek. S využitím príkladu výcvikovej zbrane MP5 je opísaná elektrická stavba samotného zariadenia, nasledovaná popisom prenosového ...
 • Simulátor robotického pracoviště 

  Hraboš, Martin
  Tato práce se zabýva návrhem a implementací aplikace pro simulaci robotického ramene. Jedná se o skutečný model robota, který je umístněný ve Fakulte informačních technologií v Brně. Robotem je možné libovolně manipulovat ...
 • Softwarová podpora návrhu elektronického zabezpečovacího systému 

  Vymazal, Michal
  Tato diplomová práce se věnuje realizaci softwarové podpory návrhu elektronického zabezpečovacího systému EZS pro stupně zabezpečení 1 a 2 založené na webových technologiích. Bylo vytvořeno intuitivní grafické a interaktivní ...
 • SW pro ovládání klimatických zkoušek 

  Fedor, Denis
  Táto práca sa zaoberá ovládaním konkrétnej klimatickej komory používanej k rozličným klimatickým skúškam. Preto jej riešenie začína identifikáciou vlastností tejto klimatickej komory a základným návrhom jej riadenia. To ...
 • Vyhledávání tlačítek ve formulářích 

  Dyk, Tomáš
  Diplomová práce popisuje systém pro automatickou detekci tlačítek z fotografie obrazovky.Systém je využit společně s robotickou rukou a kamerou, aby detekoval tlačítka na obrazovce vestavěných zařízení. Po detekci tlačítek ...
 • Webový portál pro anotaci obrazových dat 

  Petruželka, Jiří
  Cílem práce je navržení a implementování integrovatelného webového rozhraní pro anotování obrazových dat. Toto rozhraní bude interagovat s daným serverem za účelem načtení a ukládání anotací a získávání doporučených anotací.