Now showing items 1-19 of 19

 • 3D video browser 

  Míchal, Vít
  Cílem tohoto projektu je navrhnout a vytvořit aplikaci pro vizualizaci vzájemně propojených video dat. Vizualizace probíhá ve 3D prostoru a snaží se využít jeho výhody (např. vnímání hloubky). V tomto dokumentu je obsaženo ...
 • Agent pro kurzové sázení 

  Bělohlávek, Jiří
  Tato práce vysvětluje návrh a implementaci agenta pro podporu kurzového sázení. Nechybí ani teoretické pozadí o online kurzovém sázení, pravděpodobnosti a statistice. V části dolování dat je nastíněn princip dolování dat ...
 • Analýza a agregace dat Parlamentu ČR 

  Talašová, Irena
  Cílem této práce je vytvořit různé statistiky a přehledy o fungování Parlamentu ČR v rámci jeho legislativní činnosti. Data pro tyto statistiky jsou získávána ze stránek Parlamentu a ukládána do databáze. Uživateli jsou ...
 • Demonstrace vybraných grafových algoritmů 

  Galanská, Katarína
  Táto práca sa zaoberá úpravou architektúry existujúcej aplikácie pre demonštráciu  a vizualizáciu vybraných grafových algoritmov. Cieľom práce je rozdeliť aplikáciu do viacerých modulov a umožniť ľahšiu rozšíriteľnosť. K ...
 • Grafická vizualizace geografických dat síťového provozu 

  Kachlík, Jakub
  Při probíhajících internetových útocích je důležité zjistit co nejvíce informací o útočníkovi a srozumitelně tuto informaci předat síťovému administrátorovi. Dohledový systém Flowmon je aktuálně schopen určit původ zasílaných ...
 • Indukční průtokoměr 

  Kulenda, Vít
  Bakalářská práce popisuje základní teoretický princip indukčního snímače. Jsou zde publikovány informace o vlastnostech průtokoměrů, jejich konstrukci, montáži a použití. Dále jsou popsány problémy, které se mohou objevit ...
 • Informační systém pro sledování práce uživatelů 

  Gábor, Martin
  Cílem bakalářské práce je implementovat informační systém pro sledování práce uživatelů. Informační systém sbírá informace z přihlášených stanic, které poskytuje uživateli ve formě statistik. Komunikace se stanicemi probíhá ...
 • Informační systém pro školy s automatickou tvorbou rozvrhů 

  Švadlenka, Jiří
  Tato práce se věnuje použitím informačního systému pro správu školní agendy. Školy jsou nuceny spravovat velké množství informací a to nejenom o svých studentech. Samotná problematika je velmi rozsáhlá a různorodá. Proto ...
 • Modely a metody pro svozové problému v logistice 

  Muna, Izza Hasanul
  The thesis focuses on how to optimize vehicle routes for distributing logistics. This vehicle route optimization is known as a vehicle routing problem (VRP). The VRP has been extended in numerous directions for instance ...
 • Navigace poštovního robota 

  Jež, Radek
  Práce se zabývá řídicími algoritmy pro poštovního robota. Řeší problematiku hledání optimální cesty a možné problémy vzniklé při navigaci robota. Obsahuje popis použitých datových struktur a algoritmů pro samostatnou činnost ...
 • Nástroj pro podporu provádění analýzy finančního zdraví firmy 

  Eliáš, Jakub
  Cílem této práce je shrnout problematiku finančního plánování a provádění finanční analýzy firmy se zaměřením na hlavní finanční ukazatele, které se k finanční analýze používají. Na základě prostudování a zhodnocení ...
 • Nástroj pro statistické vyhodnocení koevolučních algoritmů 

  Urban, Daniel
  V této bakalářské práci se nachází teoretický základ, který nás seznámí s evolučními algoritmy, genetickým programováním, koevolučními algoritmy a metodami pro jejich statistické vyhodnocení. Dále se tato práce zabývá ...
 • Sledování pohybu v MHD 

  Paulovčák, Ján
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou sledovania pohybu užívateľa v mestskej hromadnej doprave a taktiež optimalizáciou trasy a prestupov pri cestovaní. V jej prvej časti autor prezentuje informácie o teórii grafov ...
 • Systém pro zpracování informací z flexotiskového stroje 

  Appl, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a zhodnocením možností sběru dat z flexotiskových strojů firmy Soma engineering. Dále návrhem prototypu systému a jeho uvedením do provozu. Ke komunikaci je použit protokol FTP. K ...
 • Veřejné zakázky EU: Statistiky a přehledy 

  Kurka, Vojtěch
  Cílem této práce je poskytnout uživateli různorodé statistiky a přehledy o veřejných zakázkách EU. Statistiky a přehledy jsou ve formě grafů, textových srovnání a teplotních map. Vycházejí přitom z dat, které aplikace ...
 • Využití paralelizovaných matematických operací v oblasti zpracování dat 

  Polášek, Jaromír
  Tato Bakalářská práce se zabývá zrychlení výpočtů funkcí paralelními výpočty, zprostředkovaných grafickými kartami NVDIA, prostřednictvím technologie CUDA. Teoretická část popisuje obecné principy paralelních výpočtů a ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Barjak, Maroš
  Práce se zabývá návrhem, implementací a optimalizací modelu založeného na umělé inteligenci a neuronových sítích schopného predikovat budoucí časové rady cen akcí na kapitálových trzích. Hlavní důraz je kladen na zestrojení ...
 • Webový portál pro generovaní zpráv o síťovém provozu 

  Krebs, Lukáš
  Práce se zabývá vytvořením webového portálu pro generování statistik o síťovém provozu. Je zde představena technologie NetFlow, která je v této práci využita. Dále je zde popsán vývoj aplikace od analýzy, návrhu, implementace ...
 • Zpracování a využití informací na trzích alternativních měn 

  Uhlíř, Václav
  Tato práce se zabývá principiální analýzou zpracování a využití informací na trzích alternativních měn a následně stanovuje požadavky a implementuje modulární systém využitelný pro akademické účely s cílem vytvoření platformy ...