Now showing items 1-2 of 2

  • Vizualizace spojení mezi počítači 

    Kovář, Jan
    Projekt Multicast IPTV Research Group se zabývá zejména vývojem nového algoritmu, využití stávajících a vývojem nových protokolů v rámci IPTV technologie. Ta bývá spojována s VOD (Video on demand) a internetovými službami ...
  • Zpracování grafu volání založené na dotazovacím jazyku 

    Dudka, Kamil
    V této práci jsou analyzovány dostupné nástroje pro získávání grafů volání z programů a jejich následné zpracování a vizualizaci. Na základě získaných poznatků je potom navržen nástroj, který s grafy volání pracuje. Tento ...