Now showing items 1-7 of 7

 • How Do Grass Species, Season and Ensiling Influence Mycotoxin Content in Forage? 

  Skládanka, Jiří; Adam, Vojtěch; Doležal, Petr; Nedělník, Jan; Kizek, René; Lindušková, Hana; Mejía, Jhonny Edison Alba; Nawrath, adam (MDPI, 2013-11-01)
  Mycotoxins are secondary metabolites produced by fungal species that have harmful effects on mammals. The aim of this study was to assess the content of mycotoxins in fresh-cut material of selected forage grass species ...
 • Investigation into the Effect of Molds in Grasses on Their Content of Low Molecular Mass Thiols 

  Skládanka, Jiří; Adam, Vojtěch; Zítka, Ondřej; Kryštofová, Olga; Beklová, Miroslava; Kizek, René; Havlíček, Zdeněk; Sláma, Petr; Nawrath, adam (MDPI, 2012-10-24)
  The aim of this study was to investigate the effect of molds on levels of low molecular mass thiols in grasses. For this purpose, the three grass species Lolium perenne, Festulolium pabulare and Festulolium braunii were ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Guzdek, Adam
  Dnešní vstup do zahrady přes čestný dvůr je natolik reprezentativní, že postrádá smysl jej nahrazovat novým kdekoliv jinde. Vstupní objekt s trojúhelníkovým tympanonem se zlatými iniciálami a erbem arcibiskupa Maxmiliána ...
 • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

  Böserlová, Jana
  Květná zahrada se nachází v blízkosti centra Kroměříže a spolu s Podzámeckou zahradou je významnou přírodně – architektonickou památkou, zahrnutou v seznamu světového dědictví UNESCO. Celá zahrada je koncipována velmi ...
 • Sportovní a kulturní areál, Otradov 

  Myška, Jan
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby Sportovního a kulturního areálu obci Otradov. Dominantou areálu jsou objekty tribun a víceúčelová hala. Stavba je architektonicky ...
 • Sportovní vybavenost v kontextu místa 

  Deržmíšek, Pavel
  ŽABOVŘESKO KOMÍNSKÝ PARK PRAVDA MÍSTA: údolní niva spoutaná regulací říčního koryta a novodobou silnici odřezávající celé území od okolí zpřetrhaná síť historických cest a vznik nových bez hlubších souvislostí povodně jako ...
 • Zobrazování "nízké" vegetace v 3D prostoru 

  Řehánek, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zobrazováním nízké vegetace ve 3D prostoru v reálném čase. Nízkou vegetací se myslí tráva a keře. Nejdříve se podívá na již existující implementace vegetace ve 3D hrách, kde se prozkoumají ...