Now showing items 1-6 of 6

 • Nové generace sídel 

  Zhuravlyova, Yelena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Každé velké město se postupem času dostává do těžko řešitelných problémů: přelidnění, dopravní zácpy, zhoršení ekologické situace. Přechod od průmyslové k informační fázi růstu proběhl v některých zemích rychleji, než se ...
 • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

  Čermáková, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové městské zástavby navazující na původní strukturu obce Holásky. Řešené území se nachází v jižní části města Brna na území městské části Brno - Tuřany v katastrálním území Holásky. Cílem ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Štancl, Michal
  Navržené řešení urbanistické struktury v městské části Brno – Komín odráží současnou poptávku po bydlení v rodinném domě. Součástí jsou návrhy tří hlavních typů obytných objektů (dvojdomek, trojdomek, řadový domek). ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Krajan, Viktor
  Architektúra vychádzajúca z filozofie návrhu, ukazuje koncept usporiadania osmich objemov s volným vzorom, ktorý vytvára maximálne množstvo otvoreného a ľahkého priestoru. Štruktúra parcely je tvorená so siedmich bytových ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Tymoshenko, Anna
  Stavba celého obytného souboru obsahuje celkém 5 bytových domů. Pozemek má východo-západní orientaci s dostatečně vyrazným sváhem. Domy jsou umistěné tak, aby využily charakter terenu. Projekt byl koncipován tak, aby umožnil ...
 • Rekonstrukce hl.vlakového nádraží v Brně 

  Šiprová, Lucie
  Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG33 – Ateliér architektonické tvorby ...