Now showing items 1-6 of 6

 • Možnosti úsporných opatření v bazénových provozech 

  Litschmann, Patrik
  Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti úsporných opatření v bazénových provozech. Teoretická část práce popisuje typologii bazénů a následně se zabývá technologickou stránkou včetně tepelného hospodářství. ...
 • Technologie znovuvyužití odpadních vod 

  Velikovská, Kristýna
  Diplomová práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti znovuvyužití odpadních vod. Teoretická část práce charakterizuje splaškové odpadní vody a její separované složky (šedé, hnědé a žluté odpadní vody) z hlediska jejich ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Ševčík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Jedná se o bytový dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na systémy recyklace ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v hotelu 

  Ševčík, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v budově hotelu. Jedná se o hotel se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na systémy recyklace šedé ...
 • Zdravotně technické instalace a využití šedé a dešťové vody v průmyslovém areálu 

  Talač, Michal
  Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací v administrativní budově areálu podniku E S L, a.s., včetně návrhu způsobu využívání dešťové a šedé vody. Teoretická část je vzhledem k odlišným vlastnostem ...
 • Zdravotně technické instalace s nízkou spotřebou vody a energie 

  Nikrmajer, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá úspornými zdravotně- technickými instalacemi. Je rozdělena na tři části: analýza zadání, aplikace tématu na budově a experiment. V první části jsou popsány možnosti úspory vody a energie v ...