Now showing items 1-2 of 2

  • Malý fotovoltaický systém 

    Just, Jan
    Bakalářská práce popisuje dnešní podobu fotovoltaiky. V úvodní časti je popsán samotný zdroj solární energie, základní princip její přeměny na elektrickou a jeho historie. V navazujících oddílech práce shrnuje druhy ...
  • Návrh autonomního zdroje energie s fotovoltaickým a větrným zdrojem 

    Bršťák, Jan
    Schopnost akumulovat elektrickou energii je jednou z nejdůležitější a nejvíce se rozvíjející se oblastí v energetice. Současným problémem výroby elektrické energie z fotovoltaických zdrojů jsou kolísavé výkony dané množstvím ...