Now showing items 1-20 of 58

 • Analýza broušení rovinných ploch na konvenčních strojích 

  Hanáček, Jan
  V první části této diplomové práce je pojednáváno o možnostech rovinného broušení. Jsou zde popsány jednotlivé metody broušení a popsány jejich parametry. Dále pak je zde uvedeno značení brousicích kotoučů a je zde pojednáváno ...
 • Analýza rozměrového účinku při řezání a jeho význam pro posouzení minimální tloušťky třísky 

  Kraváček, Radek
  Při obrábění sehrávají rozměry součásti rozhodující úlohu z hlediska jejich chování. To je důsledkem „rozměrového účinku“, který mění obecné charakteristiky procesu řezání. Cílem diplomové práce bylo přispět k ověření ...
 • Analýza tepelně ovlivněné povrchové vrstvy po broušení ložiskových kroužků 

  Filípek, Timotej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je stanovenie príčin vzniku popálenín na povrchovej vrstve obrobku po brúsení a ich eliminácia. Prvá časť sa zaoberá charakteristikou technológie brúsenia, typmi brúsiek a brúsnymi nástrojmi. ...
 • Analýza vlivu parametrů procesu broušení na integritu obrobené plochy se zaměřením na zbytková napětí 

  Dömény, Tibor
  Broušení je často zařazen jako poslední operace ve výrobním postupu, přičemž jeho úkolem je zajistit požadovanou integritu obrobené plochy. Vznik zbytkových napětí po broušení značně ovlivňuje únavové vlastnosti povrchu ...
 • Automatizované technologické pracoviště broušení a leštění vodovodních armatur 

  Dvořák, Luboš
  Tato práce se zabývá rozborem možností automatizace dokončovacích operací při výrobě těl vodovodních baterií a výběrem její optimální varianty. Cílem je návrh takového pracoviště pro podmínky konkrétního výrobního závodu ...
 • Brousící hlava úhlová pro svislý soustruh 

  Zouhar, Michal
  Diplomová práce řeší návrh výměnné úhlové brousící hlavy, která vhodně rozšiřuje technologické možnosti svislého soustruhu SKD 40/47D. Na základě požadavků zadavatele, firmy ČKD Blansko Holding, a.s. je zpracován konstrukční ...
 • Brousící jednotka k svislému soustruhu 

  Pavlék, Radim
  Tato diplomová práce řeší výměnnou přímou brousicí jednotku pro svislý soustruh společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. Upnutí brousicí hlavy bude provedeno standardním způsobem používaným v ČKD Blansko. Náhon vřetene je ...
 • Brousící stroje současné produkce 

  Kűhnel, Martin
  Tato práce popisuje na základě rozsáhlé rešerše současné trendy v oblasti brousících strojů a prezentovat jejich nasazení v dnešní průmyslové výrobě. V práci je ukázka nejnovějších technologií využívaných u brousících ...
 • Broušení ložiskových kroužků 

  Růžička, Daniel
  Hlavním cílem této práce je vyhodnocení jakosti povrchu, obrobeného na třech různých bruskách (rozdílné stáří brusek), a tím porovnání kvality samotných brusek. Porovnány jsou dosažené stupně přesnosti naměřených geometrických ...
 • Broušení součástí ventilů 

  Stránský, Michal
  Diplomová práce se zabývá tématem broušení součástí ventilů. První část je věnována teoretickému popisu ventilu a jeho výrobě. Další část je zaměřena na rozbor stávající technologie broušení. Provedení výběru vhodných míst ...
 • Design brusky na plocho 

  Bajková, Eva
  Práce se zabývá koncepčním designem brusky na plocho. Cílem je analyzovat současné produkty na trhu a navrhnout nové designérské a ergonomické řešení tohoto zařízení. Výsledkem je koncepční návrh rovinné brusky, která je ...
 • Deskripce odvalovacích ozubárenských strojů 

  Jelínek, Petr
  Bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti ozubárenských strojů se zaměřením na odvalovací ozubárenské stroje. Popisuje jednotlivé druhy strojů na výrobu ozubení odvalovacím způsobem a jejich princip. Hlavním cílem ...
 • Efektivní obrábění nových keramických materiálů 

  Sámelová, Vendula
  Pokročilá keramika se dlouhodobě drží na předních příčkách seznamů perspektivních materiálů pro high-tech aplikace. Nejčastějším problémem jsou vysoké náklady na design, výrobu a opracování keramických dílů. Hlavním smyslem ...
 • Impact of the grinding process on the granulometric properties of triclinic alite 

  Ravaszová, Simona; Dvořák, Karel (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Four major clinker minerals, alite, belite, tricalcium aluminate and tetracalcium aluminate ferrite are crucial for cement properties. This work deals with alite as the most important clinker minerals. Alite is affected ...
 • Konstrukce zařízení pro přebrušování zkušebních vzorků 

  Matečka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení pro přebrušování zkušebních vzorků. V první části je popsána technologie broušení, řezné podmínky pro vnější obvodové broušení rotačních ploch, kinematické a dynamické ...
 • The mechanical activation of fly ash 

  Hela, Rudolf; Jančaříková, Denisa (Elsevier, 2013-09-03)
  One of the main options in looking for the new building materials is using of wastes from an industry as a replacement of the existing ingredient. This way is used in the concrete production too. Basic effort is to find a ...
 • Metody dokončovacího obrábění děr pro uložení ložisek hřídelů. 

  Rybařík, Jaroslav
  Přehled některých metod dokončovacího obrábění děr jako jsou jemné soustružení, jemné frézování, broušení, vyvrtávání, vystružování a vyhrubování, honování a válečkování. Požadavky na povrch před umístěním ložiska, příklady ...
 • Moderní dokončovací metody obrábění vnějších povrchů 

  Laňka, Lubomír
  Tato diplomová práce je zaměřena na moderní dokončovací metody obrábění vnějších povrchů. Úvodem je proveden základní rozbor dokončovacích technologií obrábění vnějších ploch, na který navazuje popis moderních dokončovacích ...
 • Moderní metody dokončování ozubení. 

  Nikl, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku dokončovacích metod ozubení. Práce obsahuje rozbor jednotlivých metod dokončování ozubení včetně strojů, nástrojů a dosahovaných přesností. Obsahem práce je také rozbor ...
 • Moderní metody výroby čelního ozubení. 

  Kopečný, Libor
  Rozdělení a porovnání moderních metod výroby čelního ozubení. Úvod práce je zaměřen na charakteristiku a popis ozubených kol.Dále jsou uvedeny druhy ozubení a soukolí.Hlavní část textu je zaměřena na jednotlivé způsoby ...