Now showing items 1-8 of 8

 • Broušení součástí ventilů 

  Stránský, Michal
  Diplomová práce se zabývá tématem broušení součástí ventilů. První část je věnována teoretickému popisu ventilu a jeho výrobě. Další část je zaměřena na rozbor stávající technologie broušení. Provedení výběru vhodných míst ...
 • Konstrukce vřetene brusky 

  Slavíček, Josef
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce vřetene brusky. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá obecným popisem vřeten, jejich konstrukčními prvky, požadavky na přesnost a moderními trendy ve v ...
 • Konstrukce zařízení pro přebrušování zkušebních vzorků 

  Matečka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení pro přebrušování zkušebních vzorků. V první části je popsána technologie broušení, řezné podmínky pro vnější obvodové broušení rotačních ploch, kinematické a dynamické ...
 • Moderní metody dokončování ozubení. 

  Nikl, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku dokončovacích metod ozubení. Práce obsahuje rozbor jednotlivých metod dokončování ozubení včetně strojů, nástrojů a dosahovaných přesností. Obsahem práce je také rozbor ...
 • Návrh technológií pre súčiastky "vodiaca skrutka" a "matica skrutky" 

  Staník, Štefan
  Bakalárska práca popisuje návrh technológie pre výrobu vodiacej skrutky a matice nožového suportu pre mechanický sústruh SV 18 RA. Veľkosť výrobnej série je 200 kusov ročne a výroba sa bude vykonávať na konvenčných strojoch. ...
 • Technologie broušení 

  Beseda, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá technologií broušení. Teorii broušení je věnována první část. Navazuje část, kde jsou uvedeny výběry brousicích strojů z databází a katalogů výrobců. Na závěr je uvedena ukázka využití brousicího ...
 • Vliv vibrací brousícího vřetene brusky na chvění obrobku při broušení 

  Hanych, Libor
  Diplomová práce se zabývá vibrodiagnostikou a jejím využitím při monitorování přenosu vibrací během broušení velkých hřídelí ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. Práce se věnuje návrhu diagnostického ...
 • Výroba a ostření vrtacích nástrojů na CNC brusce Reinecker 

  Kriegsmann, Radim
  Cílem této bakalářské práce je ukázat možnosti a výhody výroby a ostření řezných nástrojů na nástrojové CNC brusce Reinecker. Tyto možnosti a výhody budou demonstrovány při výrobě vrtacího nástroje, který se používá pro ...