Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza současných technologií upichování a zapichování 

  Švihálek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá analýzou technologií upichování a zapichování, moderními tvary výměnných břitových destiček pro tyto aplikace, používanými řeznými materiály, produktivitou a dosahovanou kvalitou obrobené plochy ...
 • Analýza současných technologií upichování a zapichování 

  Gažo, Filip
  Táto diplomová práca sa zaoberá a komplexne spája teoretické poznatky z oblasti sústruženia, výroby zápichov a upichovania materiálu. Taktiež sa venuje teórii materiálov rezných nástrojov ako aj ich konštrukčnej a tvarovej ...
 • Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery 

  Tichý, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá problematikou vysokorychlostních kamer a jejich využití v různých odvětvích lidské činnosti, především potom využitím ve výzkumu třískového obrábění. Jsou zde shrnuty důležité znalosti potřebné ...
 • Frikční a vzduchové podavače papíru 

  Svoboda, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků k problematice podávání papíru u strojů na konečné zpracování dokumentů. Práce obsahuje rozdělení podavačů papíru, jejich charakterizaci, popis konstrukce frikčních a ...
 • MKP pro simulace obrábění 

  Vojtek, Aleš
  Uvedení základů teorie soustružení, procesu dělení třísky, vzniku řezných sil a popis explicitní metody konečných prvků. Za těchto poznatků byla provedena simulace za-pichování oceli ČSN 12 050.3 pro tři různé nástroje, ...
 • Moderní řezné nástroje pro zapichování a upichování 

  Poláčková, Naděžda
  Diplomová práce se zabývá moderními řeznými nástroji pro zapichování a upichování. Hlavní částí tohoto projektu je analýza sil při zapichování za použití dvou typů utvařečů třísky, a jejich vliv na tvar třísky.
 • Moderní řezné nástroje pro zapichování a upichování 

  Axmanová, Hana
  Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá moderními trendy v konstrukci řezných nástrojů pro zapichování a upichování, volbou materiálu vyměnitelných břitových destiček a druhy opotřebení ...
 • Moderní řezné nástroje pro zapichování a upichování 

  Matoušek, Jan
  Předkládaná diplomová práce pojednává o vlivu geometrie řezného nástroje s nenulovým úhlem r a řezných podmínek na změnu celkové deformace řezného nástroje při procesu upichování a zapichování. Při experimentech bylo měřeno ...
 • Návrh zapichovacího soustružnického nože, s VBD, pro vnitřní soustružení 

  Nosek, Adam
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vnitřního zapichovacího nože s výměnnou břitovou destičkou. Součástí práce je rešerše problematiky vnitřních zapichovacích nožů. Výstupem je pak samotný návrh vnitřního zapichovacího nože.
 • Obrábění součásti ze slitiny hliníku 

  Lačňák, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na technologii výroby součásti typu turbína ve firmě Edwards. Specifikace zaměření je na část technologie soustružení, kde je v první části vytvořen rozbor součásti a její technologičnost ...
 • Porovnání účinnosti a efektivity drážkování tradičním způsobem s technologií trochoidního obrábění 

  Ferfecki, Artur
  Bakalářská práce se zabývá možnými způsoby výroby drážek v průmyslových podnicích a zahrnuje novou technologii výroby pomocí trochoidního drážkování. Součástí této práce je porovnání technologie trochoidního drážkování s ...