Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh miniaturních soustružnických nožů s VBD 

    Balhar, David
    Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout sadu miniaturních soustružnických nožů s VBD. Vypracování je rozděleno do čtyř kapitol. V první kapitole je provedena rešerše problematiky konstruování soustružnických nožů. ...