Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza realitního trhu v dané lokalitě a možnosti financování vybrané nemovitosti 

  Vodrážka, Vojtěch
  Bakalářská práce analyzuje realitní trh nemovitostí v dané lokalitě a způsoby financování u vybrané nemovitosti při zjištění tržních cen. V první, teoretické části se zabývá vymezením základních pojmů na trhu s nemovitostmi ...
 • Deskripce rámů soustružnických strojů. 

  Míčka, Martin
  Tato práce pojednává formou rešerše o rámech soustružnických strojů. Jsou v ní obsaženy základní požadavky, které jsou na rámy kladeny. Z nich se blíže věnuje statické a dynamické tuhosti. V dalších bodech jsou zahrnuty ...
 • Postup vydávání církevního majetku v rámci církevních restitucí 

  Jandásková, Tereza
  Diplomová práce v úvodu popisuje, jakým způsobem se majetek převádí z povinných osob – státu, na oprávněné osoby – církve a náboženské společnosti. Následně pojednává o hospodaření římskokatolické církve s nově nabytým ...
 • VODA + MĚSTO MARINA BRUNENSIS 

  Bělunková, Barbora
  Na parcele je navrženo 9 domů s různými funkcemi. Hlavní funkcí domů je uskladnění lodí. Další přídavné funkce jsou kavárna, posilovna, spa, garáž aut, garáž člunů, administrativa, klubovna a šatny sportovců. Domy jsou ...
 • Založení a provoz bike parku 

  Dundáček, Jiří
  Práce je zaměřená na analýzu výstavby specifického cyklistickéh zařízení v přírodě - bike parku, a návrh na jeho zřízení a provozování.