Now showing items 1-10 of 10

 • Detekce poruch a dutin v konstrukcích s využitím radaru 

  Tkadleček, Petr
  Práce se zabývá nedestruktivními metodami používanými ve stavebnictví se zaměřením na vyhledávání dutin a poruch v betonových konstrukcích. V první části práce jsou jednotlivé metody popsány a porovnány z hlediska metodiky. ...
 • A High Gain Dual Notch Compact UWB Antenna with Minimal Dispersion for Ground Penetrating Radar Application 

  Kundu, S.; Chatterjee, A.; Jana, S. K.; Parui, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-12)
  A compact (27.5×16.5×0.8 mm3) co-planar waveguide fed printed ultra-wideband antenna operating in the impedance band of 1.75-10.3 GHz with two wide frequency notch bands at 2.2–3.9 GHz and 5.1–6 GHz, is introduced. Dual ...
 • Metody posuzování kořenového systému stromových jedinců pro potřeby forenzní ekotechniky 

  Rychtář, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The aim of this paper is to introduce the methods by which we can examine and evaluate the root system of the tree individuals. Methods rank among method of the Contact flora assessment "CFA", especially subsystem C: ...
 • Možnosti využití radaru pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích 

  Filipu, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na využití radaru (GPR) pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích. V jednotlivých částech se práce věnuje metodám užívaným v diagnostice konstrukcí a dále rozeznatelnosti ocelové ...
 • Průzkumy stropních konstrukcí - možnosti využití radaru 

  Resl, Jaroslav
  Práce se zabývá v teoretické části přehledem diagnostických metod pro stavebně technické průzkumy. Poté popisuje rozdělení stropních konstrukcí dle jednotlivých parametrů a podrobněji se věnuje diagnostickým metodám pro ...
 • Stavebně technický průzkum objektu 

  Blaha, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na diagnostiku průmyslové prefabrikované haly. Teoretická část práce se zabývá možnostmi diagnostiky železobetonu. Navazující praktická část posuzuje materiálové vlastnosti průvlaků a vazníků ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Slavětínský, Šimon
  Předmětem této diplomové práce je diagnostický průzkum železobetonové prefabrikované haly v areálu Fatra Chropyně. Teoretická část práce obsahuje popis použitých diagnostických metod. Praktická část posuzuje materiálové ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Resl, Jaroslav
  Práce se zabývá v úvodu stručným přehledem diagnostických metod pro provádění průzkumů železobetonových konstrukcí. Praktická část obsahuje popis stavebně technického průzkumu výrobní haly, vyhodnocení pevnosti betonu na ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Blaha, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonové monolitické konstrukce průmyslové haly. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na možnosti diagnostiky ...
 • Využití metody georadaru pro zjišťování poruch konstrukcí 

  Křepelka, Jan
  Práce pojednává o nedestruktivních zkouškách, umožňujících zkoumání poruch betonu v jeho vnitřní struktuře. V teoretické části jsou popsány vybrané metody z hlediska jejich principu. Z něj vychází pro každou metodu její ...