Now showing items 1-11 of 11

 • Dům ve svahu - technologická etapa spodní stavby 

  García Parra, Alan
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa spodní stavby rodinného domu ve Šlapanicích u Brna. Práce obsahuje technickou zprávu, technologické předpisy vybraných prací, návrh zařízení staveniště a strojní sestavy, ...
 • Pension Dolní Morava - vybrané části stavebně technologického projektu 

  Šušlík, Marek
  Obsahem diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu novostavby pensionu v obci Dolní Morava. V rámci této práce jsou mimo jiné vypracovány technologické předpisy pro provádění zemních prací a ...
 • Realizace technologické etapy spodní stavby víceúčelového objektu 

  Helán, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je zpracovat stavebně technologický projekt novostavby polní pokusné stanice Mendelovi univerzity v Brně. Projekt se blíže zabývá technologickou etapou spodní stavby, v které jsou zahrnuty předpisy ...
 • Sportovní hala v Třešti -technologická etapa hrubé spodní stavby 

  Navrátil, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je technologie provedení hrubé spodní stavby sportovní haly v Třešti. Tato práce obsahuje provedení pilotové pažící stěny, výkopových prací a založení na základových patkách a pasech. Jmenovitě ...
 • Stavebně technologická studie bytového domu Bochořákova 

  Chloupek, Jan
  Bakalářská práce obsahuje vybrané části stavebně technologické studie pro objekt bytového domu na Bochořákově ulici v Brně. Ze zpracovávané dokumentace se bude jednat především o technologickou studii realizace hlavních ...
 • Stavebně technologická studie stavby rodinného domu s Autoservisem 

  Vaněk, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologické studie pro objekt Rodinný dům s autoservisem na ulici Starozuberská v Zubří. Obsahuje hlavní technologické etapy pro daný objekt, časový a finanční plán, ...
 • Stavebně technologický projekt pavilonu laboratoří technologií Akademie věd v Brně 

  Cihelka, Karel
  Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pavilonu laboratoří technologií Akademie věd v Brně. Práce se zabývá zejména realizací zemních prací, podchycením okolních stávajících ...
 • Stavebně technologický projekt skladovací haly 

  Petrík, Tomáš
  V této diplomové práci je zpracována organizace výstavby logistického centra v Ostravě. Organizace se týká provedení zemních prací, základových konstrukcí a konstrukce železobetonového prefabrikovaného skeletu. Skladová ...
 • Stavebně technologický projekt železobetonové haly 

  Gajdoš, Filip
  Ve své diplomové práci se zabývám vybranými částmi stavebně - technologické přípravy stavby administrativní a výrobní haly v Holešově. Podrobněji se zabývám technologickými předpisy pro zemní a základové práce. Dále také ...
 • Školící centrum Hustopeče - hrubá spodní stavba 

  Polenský, Jaroslav
  Obsahem bakalářské práce je technologický projekt školícího centra firmy Teramex s.r.o. v Hustopečích. V mé práci se zabývám technologickým předpisem zemních prací a základovými konstrukcemi. V dalších částech jsou popsány ...
 • Technologická etapa hrubé spodní stavby obchodního centra Centro Zlín - fáze IV. 

  Vyoral, Martin
  Cílem bakalářské práce je zpracování technologických postupů pro provedení souboru prací označovaných jako hrubá spodní stavba. Práce je zpracovávána pro přístavbu obchodního centra Centro Zlín, značenou jako Fáze IV. ...