Now showing items 1-4 of 4

 • Filtr na bázi vlnovodu integrovaného do substrátu 

  Vyskočil, Jiří
  Tato práce pojednává o návrhu filtru integrovaného do substrátu typu pásmová propust na frekvenci 5 GHz. Obsahuje teorii návrhu, syntézu filtru, analýzu filtru v programu CST Microwave Studio® a výsledky měření filtru na ...
 • Textilní štěrbinová anténa 

  Špůrek, Jan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh různých anténních struktur, založených na štěrbinových anténách, vytvořených v širší stěně obdélníkového vlnovodu. Jako substrát je použita 3D textilie, jejíž vlastnosti jsou ...
 • Vícevrstvá Yagiho anténa pro pásmo 60 GHz 

  Janečka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a simulací vícevrstvé Yagiho antény na frekvenci 60 GHz. V práci jsou navrženy a porovnány dva způsoby napájení antény. Na základě získaných výsledků je přistoupeno k napájení pomocí ...
 • Zvyšování pracovního kmitočtu tištěných antén 

  Havlík, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem vlnovodové štěrbinové antény integrované do textilního substrátu. V této práci byly navrženy antény pracující v ISM pásmech 5,8 GHz a 24,125 GHz. Funkčnost antén byla ověřena simulací v programu ...