Now showing items 1-7 of 7

 • Městský okruh Blanka, tunel Královská obora - ražená část, stavebně technologická příprava stavby 

  Kobielusz, Petr
  Cílem mé diplomové práce je zpracovat stavebně technologickou přípravu stavby primárního ostění silničního tunelu, realizovaného v městské části Troja, hlavního města Prahy. Konkrétně se jedná o tunelovou část Královská ...
 • Návrh nového typu injektážní hmoty s elektricky vodivou funkcí 

  Uher, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nového typu injektážní hmoty s elektricky vodivou funkcí vhodné pro překlenutí trhlin a mezer v systémech ochrany stavebních konstrukcí před úderem blesku a vznikem přepětí. V teoretické ...
 • Návrh nových technologií rubové injektáže zděných kanalizačních stok 

  Dolák, Martin
  Předmětem této práce je navržení optimální injektážní směsi pro provádění oprav stávajících zděných kanalizačních stok s důrazem na ekonomickou nenáročnost. Budou zhodnoceny parametry druhotných surovin a odpadních látek ...
 • Podchod vodovodu pod dálničním tělesem s využitím mikrotunelu 

  Hoza, Martin
  Při výstavbě vodovodu Střelice je potřeba překonat těleso dálnice D1. Diplomová práce se zabývá návrhem podchodu dálnice s využitím bezvýkopových technologií. Zvolena je kombinace hydraulického protlačování a štítování. ...
 • Příprava realizace železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou 

  Šťastný, Jiří
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace železničního viaduktu v Ostrově nad Oslavou. Realizace hlavních technologických etap je řešena ve stavebně technologické studii. Technologické postupy jednotlivých dílčích ...
 • Technology of Remediation of Embankment Dams by Optimal Grout 

  Michalčíková, Magdaléna; Drochytka, Rostislav; Černý, Vít (Elsevier, 2016-05-31)
  Floods represent one of the greatest direct dangers of natural disasters in Europe. During floods, substantial material damage and often even losses of human life may occur. In the Czech Republic both of these were recorded ...
 • V bytě maloměstě, Mikulov 

  Solár, Michal
  Koncept vychádza z historického vývoja danej parcely ale aj mesta ako takého. Historicky sa oblasť definovala svojpomocne a bez jasne špecifikovaných dogmatických poučiek. Práve vďaka tomu je mesto obohatené o momenty, ...