Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace nástroje pro analýzu lokálních struktur DNA 

    Kaura, Patrik
    Tato diplomová práce je zaměřena na popis a realizaci aplikace API wrapper, která pracuje nad výpočetním jádrem ibp bioinformatics. První polovina práce se zaměřuje na shrnutí základních znalostí z oblasti výzkumu DNA, ...