Now showing items 1-7 of 7

 • Deskripce lineárních posuvových soustav obráběcích strojů 

  Kocanda, Petr
  Práce obsahuje detailní popis částí, ze kterých je složena lineární posuvová soustava obráběcích strojů s následným zaměřením na několik výrobců, kteří se touto problematikou zabývají. Důraz je kladen na přednosti, kvality ...
 • Elektronický průvodce skalních oblastí na platformě Android 

  Chvála, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému, který slouží jako průvodce skalních oblastí. Systém je založený na architektuře klient-server. Server poskytuje přístup k centrální databázi pomocí ...
 • Návrh motivační příručky pro manažery společnosti 

  Kareš, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na motivační systém ve výrobní společnosti. Na základě provedených analýz navrhuje řešení na zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Výsledkem je nový systém benefitů a motivační příručka.
 • Rám klece výtahu 

  Mikšík, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou rámu klece výtahu pro přepravu osob s nosností 675 kg, pomocí metody konečných prvku (MKP). Součástí je výpočet ukotvení vodítek a jejich pevnostní kontrola dle normy ČSN ...
 • Simulátor GateCycle a jeho aplikace 

  Svoboda, Adam
  Hlavná náplň tejto práce je oboznámenie so softvérom GateCycle od spoločnosti General Electric a jeho následná aplikácia na simulovanie industriálneho parného kotla produkujúceho 120 t pary za hodinu. Dizajn práce je vo ...
 • Stavebně technologický projekt parkovacího objektu v Brně 

  Družbík, Michal
  V diplomové práci jsou obsaženy hlavní části stavebně technologického projektu parkovacího domu na ulici Panenské v Brně. Je zde zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních ...
 • Výtah pro přepravu osob 675 kg 

  Špunar, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosného rámu klece výtahu pro přepravu osob s nosností 675 kg. Její hlavní náplní je následná pevnostní analýza pomocí Metody konečných prvků (MKP). Práce rovněž obsahuje výpočet ...