Now showing items 1-12 of 12

 • B + B BARCELONA 

  Růžička, Tomáš
  B+B Barcelona – Gymnázium Barcelona – Vallcarca Vallcarca je čtvrť s velmi specifickým charakterem, členitou topografií, sociální strukturou, zástavbou dvojího měřítka, důležitým pěším tahem a místem, před kterým jsou velké ...
 • B + B BARCELONA 

  Zatloukal, Štěpán
  řeším školu jako posloupnost objemů podél ulice spojené společným komunikačním prostorem
 • B + B BARCELONA 

  Markevič, Jiří
  Návrh zachovává a zvýrazňuje nastavený urbanismus bloku, respektive celého města. Urbanistický koncept logicky vede k zachování a rekonstrukciněkterých hal. Identitou celého gymnázia je nový výrazný objem kmenových učeben ...
 • B + B BARCELONA 

  Boleloucká, Alice
  Tématem projektu je stavba nového gymnázia v Barceloně, v místě, které je typické svými pravidelnými bloky navrženými architektem Cerdou. Stavbu jsem navrhla s respektem k tvaru parcely. Mým cílem bylo, nevytvořit jen ...
 • B + B BARCELONA 

  Špániková, Katarína
  Koncept návrhu gymnázia v Brcelona reaguje na existujúcu zástavbu, topografiu, na to čo tu bolo, avšak systém školy je odlišný. Rôznorodosť prostredia transformujem do okolia školy, v každom kúte sa koná iná činnosť, iný pohyb.
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Fojtíková, Martina
  Diplomová práce se zabývá rehabilitací přilehlého okolí historického jádra města Kyjov a zaměřuje se na oživení veřejných prostorů. Součástí práce jsou analýzy současného stavu řešeného a dotčeného území, následné vyhodnocení ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Trenz, Miloš
  Cílem projektu je návrh komplexu školských staveb v lokalitě Černé louky v centru Ostravy. Vedle snahy o dosažení architektonické, typologické a provozní harmonie usiluje o vyjasnění kolize nesourodých urbanistických ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Slavíková, Barbora
  Řešené území Černá louka leží na pomezí centra Moravské Ostravy a území Slezské Ostravy v místě soutoku řeky Ostravice a říčky Lučiny. Návrh zástavby přímo v místě současného Výstaviště Černá louka vychází z mezinárodní ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Dufková, Kateřina
  Zadáním mé diplomové práce bylo navrhnutí nového komplexu škol v Ostravě. Místo stavby je umístěno blízko historického centra vedle výstaviště Černá louka. Hlavní ideou bylo navržení pěti různých solitérů, které dohromady ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Holcová, Petra
  Tématem diplomové práce je architektonická studie komplexu školských staveb v Ostravě. Jedná se o mateřskou, základní a střední školu – gymnázium. Škola je situována vedle kulturního klastru Černá louka v Ostravě – nově ...
 • Vliv změny požárně technických charakteristik na požárně bezpečnostní řešení stavby gymnázia 

  Kaczyński, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem změn požárně technických charakteristik na požárně bezpečnostní řešení gymnázia. Na tento objekt je vypracováno požárně bezpečnostní řešení. Cílem tohoto řešení je prokázat, zda tento ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Moravcová, Daniela
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení hospodaření vybrané příspěvkové organizace Gymnázium Ústí nad Orlicí. Práce obsahuje tři části. V první části jsou obsaženy teoretické poznatky k vybranému tématu, navazující ...