Now showing items 1-6 of 6

 • Diferenciální kladkostroje 

  Mahel, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem samosvorného diferenciálního kladkostroje. Kladkostroj bude mít nosnost 450 kg, maximální výška zdvihu bude 9750 mm. Po zvolení vhodného typu diferenciálního ...
 • Kladnice s motoricky otočným hákem nosnosti 20 t 

  Procházka, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem jeřábové kladnice o nosnosti 20 tun s dvěma vodícími a jednou vyrovnávací kladkou pro manipulaci se svitky plechu. Práce obsahuje výpočet a návrh prvků kladnice a pevnostní výpočty jednotlivých ...
 • Koncepční návrh mostového jeřábu 50 tun 

  Soukup, Lumír
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem mostového jeřábu pro nosnost 50 tun. Práce obsahuje volbu nosníku, pojezdových kol, kolejnice a ve výpočtové části se zabývá návrhem částí jeřábové kočky jako je buben, vodící ...
 • Návrh elektrického kladkostroje 

  Hovádek, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí elektricky poháněného kladkostroje s ručním pojezdem. Obsahuje úvodní rešeršní část současného poznání tématu, volbu z různých koncepcí řešení a samotný výpočet. Přiložena ...
 • Návrh technologie pro šroubové spojení pro extrémní zatížení 

  Václavek, Jan
  Šroubové spoje jsou často používanou metodou spojení dvou nebo více součástí v provozu namáhaných různými druhy zatížení, v některých případech se může jednat o zatížení extrémní. Tématem bakalářské práce je představení ...
 • Zvedací zařízení za traktor 

  Smrček, Jakub
  Hlavním cílem bakalářské práce je návrh konstrukce zvedacího zařízení za traktor, které bude použito k manipulaci s materiálem. Úvodní část práce obsahuje rozdělení zvedacích zařízení agregovaných s traktorem a dále popisuje ...