Now showing items 1-2 of 2

  • Virtuální brána pro počítání počtu průchodů osob 

    Chudý, Andrej Oliver
    Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou aplikácie, ktorá je schopná detekovať prechod osôb cez virtuálnu bránu (bez akejkoľvek fyzickej prekážky). Za účelom dosiahnutia čo najväčšej presnosti, boli implementované dva ...
  • Zpracování obrazu a hloubkové mapy pro vytvoření interaktivního modelu 

    Gelo, Lukáš
    Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením komunikačného protokolu pre kamery Intel® RealSense™ v programe MATLAB , vytvorením programu, ktorý nájde v obraze určité predmety za použitia hĺbkovej mapy a implementáciou tohto ...