Now showing items 1-2 of 2

  • Design stojanu pro výdej pohonných hmot 

    Kalina, Josef
    Cílem této bakalářské práce byl návrh designu výdejního stojanu pohonných hmot. Návrh designu, který by měl obsahovat odpovídající funkčnost a inovativní řešení celé konstrukce, ale zároveň nemusel dodržet veškeré technické, ...
  • Testování pevnosti hadicových spojů mimotělního krevního oběhu 

    Pospíšil, Luděk
    Tato bakalářská práce se zabývá testováním pevnosti spoje mezi kanylou a hadicí u mimotělního krevního oběhu. První část pojednává o hadicích, kanylách a přístrojích používaných při mimotělním krevním oběhu. Následuje ...