Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení neholonomních mechanismů 

    Mareček, Tomáš
    Tato práce se zabývá teorií řízení neholonomních mechanismů. Na příkladech je ukázano použití základních operací z diferenciální geometrie a teorie Lieových grup a algeber. Pro model tříčlánkového hada jsou sestaveny ...